Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Niebawem ruszy nowa edycja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Piątek, 19 lutego 2021

Koszaliński Budżet Obywatelski 2022 czeka na projekty mieszkańców! NABÓR PROJEKTÓW DO KBO 2022 odbędzie się w terminie 1-21 marca 2021 r. Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2022 wyniesie 3 420 000 zł. Kwota przeznaczona na KBO 2022 wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Na część ogólnomiejską przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 120 000 zł. Pozostałe 80 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację. Wartość projektów: - projekt osiedlowy – wartość projektu będzie mogła wynosić maksymalnie 120 000 zł. - projekt ogólnomiejski – wartość projektu musi zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł. Zgłoszenie projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste Kto może zgłosić projekt? Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych / sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Można złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu. Każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym. W ramach Budżetu projekty muszą być składane na dostępnym formularzu zgłoszeniowym w jednej z poniższych form: - papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie, - papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, - elektronicznej poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl. Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia W przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od 1 do 5 podpisów mieszkańców danego Osiedla: - w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla; - w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla, - w przypadku projektów ogólnomiejskich – należy zebrać 30 podpisów mieszkańców Koszalina. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju podobnie jak w ubiegłym roku można nie załączyć listy z podpisami osób popierających pomysł. Nie spowoduje to odrzucenia projektu. Listę będzie można dołączyć w czasie późniejszym. W trakcie tworzenia projektów będzie możliwość korzystania z informacji i wsparcia dostępnych w Urzędzie Miejskim, w szczególności z: - informacji zamieszczonych na stronie internetowej, zawierających, m. in.: opis najczęściej spotykanych wydatków inwestycyjnych oraz informacje o własności gruntów należących do Miasta; - wiedzy pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu, którzy są dostępni w godzinach pracy Urzędu. wg ustalonego harmonogramu, udostępnionego na stronie internetowej Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 udzielają: Urząd Miejski w Koszalinie: Marta Orzechowska (tel. 94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl) Pracownia Pozarządowa: Łukasz Cieśliński (tel. 609144511 lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl) Monika Widocka (tel. 889 079 015) Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 • Działania promocyjno – informacyjne – od 1 lutego do 30 listopada; • Składanie projektów – od 1 marca do 21 marca; • Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 1 marca do 15 czerwca; • Głosowanie: - osiedlowe – od 1 czerwca do 17 września; - ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października; • Ogłoszenie wyników głosowania – od 13 października do 18 października; • Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 20 października do 30 listopada.
Powrót