Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Do 14 maja trwa nabór projektów!

Poniedziałek, 17 kwietnia 2023

Nabór projektów potrwa od 17 kwietnia do 14 maja 2023 roku.

W tym roku można złożyć projekty:
 • ogólnomiejskie inwestycyjne o wartości od 50 000 zł do 1 000 000 zł;
 • osiedlowe o wartości do 135 000 zł (od tego roku mamy 18 osiedli).
Po raz pierwszy będzie można złożyć projekty w nowych kategoriach:
 • charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społeczny Budżet Obywatelski o wartości do 100 000 zł;
 • charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 200 000 zł.
Społeczny Budżet Obywatelski to wszystkie zadania inne niż inwestycyjne tj. wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym oraz imprezy integrujące mieszkańców.

Zielony Budżet Obywatelski natomiast to działania na rzecz środowiska naturalnego i bytowania zwierząt, przede wszystkim działania związane z:
 1. zazielenieniem przestrzeni publicznej,
 2. rewitalizacją zieleni skwerów i parków miejskich,
 3. tworzeniem łąk kwietnych,
 4. tworzeniem ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji;
 5. programami dotyczącymi zwierząt (w tym np. sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece);
 6. organizacją warsztatów i działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
Szczegółowe informacje na temat składanych projektów znajdują się w zakładce O Budżecie - Zgłaszanie projektów.

Pomoc merytoryczna
Jak w każdej edycji KBO autorzy projektów mogą korzystać w całym okresie przyjmowania wniosków z informacji zamieszczonych na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej.

Zapraszamy do kontaktu:
 • w Urzędzie Miejskim: Marta Orzechowska (marta.orzechowska@um.koszalin.pl, tel.: 94 348 88 87),
 • w Pracowni Pozarządowej: Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: 94 340 35 23).
Można będzie uzyskać informacje i pomoc w zakresie generowania pomysłów, wypełniania formularza zgłoszenia projektu, działań możliwych do finansowania, wyceny kosztów, zasad Budżetu Obywatelskiego, itp. Kontakt do pracowników merytorycznych znajduje się w Zakładce O Budżecie - Pomoc Urzędników.

Gorąco zapraszamy do zgłaszania projektów!
Powrót