Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Koszalinianie zgłosili 94 projekty!

Poniedziałek, 22 maja 2023

W tegorocznej edycji mieszkańcy Koszalina mogli złożyć projekty w następujących kategoriach:
ogólnomiejskie inwestycyjne o wartości od 50 000 zł do 1 000 000 zł;
osiedlowe o wartości do 135 000 zł (od tego roku  mamy 18 osiedli).

Po raz pierwszy mogli złożyć również projekty w nowych kategoriach:
  • o charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społeczny Budżet Obywatelski o wartości do 100 000 zł;
  • o charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 200 000 zł.

Podczas tegorocznego naboru mieszkańcy zgłosili 94 projekty:
  • 29 projektów w kategorii ogólnomiejski projekt inwestycyjny; 
  • 9 projektów w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski;
  • 13 projektów w kategorii Zielony Budżet Obywatelski; 
  • 43 projekty w kategorii projektów Osiedlowych. 

W kategorii Zielony Budżet Obywatelski mieszkańcy złożyli projekty dotyczące: nasadzeń drzew, kastracji zwierząt, przenoszenia zwierząt w bezpieczne miejsca, zazielenienia Rynku Staromiejskiego, stworzenia kwietnych skwerów, łąk kwietnych, nasadzeń kwiatowych w Parku Książąt Pomorskich oraz stworzenia ekologicznego muralu, czy też zazielenienia masztów flagowych na terenach podożynkowych.

Natomiast w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski mieszkańcy zaproponowali między innymi: organizację koncertów i imprez integracyjnych, organizację targów książek oraz gier komputerowych, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć aktywizujących dla seniorów.    

Przypominamy, że kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2024 to 3 810 000 zł.

Ważne, że w tegorocznej edycji KBO każde osiedle przygotowało przynajmniej 1 projekt. 

Co dalej:
  • do 15 września 2023 roku - ocena projektów, z uwzględnieniem procedury odwoławczej;
  • od 2 października do 23 października 2023 roku – głosowanie;
  • do 31 października 2023 roku - ogłoszenie wyników głosowania;
  • od 1 listopada do 15 grudnia 2023 roku - ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Powrót