Zielone ulice Koszalina - nasadzenie drzew w historycznych zielonych p Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Zielone ulice Koszalina - nasadzenie drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina


Pas zieleni w ulicy Zwycięstwa - braki w szpalerze drzew.

Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest przywrócenie zieleni wysokiej w tkance miejskiej, która stanowi nie tylko walor środowiskowy, ale jest również nieodzownym elementem zagospodarowania terenu, współgrającym i uzupełniającym architekturę miasta. Każde usunięte drzewo z przestrzeni miejskiej powinno zostać przywrócone, a każda nowa inwestycja powinna wpisywać się w ideę zielonych ulic Koszalina.

Lokalizacja projektu, miejsce realizacji projektu

Na podstawie wskazań przez mieszkańców Koszalina (lub ich przedstawicieli) na elektronicznej mapie (podobnej do poniższej na stronie Budżetu Obywatelskiego) powstałaby lista ulic/miejsc, które w pierwszej kolejności wymagają interwencji.
Np. główna ulica miasta - ul. Zwycięstwa od ronda przy ul. Stawisińskiego do skrzyżowania z ulicą Traugutta. Wzdłuż północnego chodnika ulicy w pasie trawnika jest historyczny (kiedyś regularny) ciąg nasadzeń drzewami. Jednak wraz z upływem lat wiele drzew znikło, zostało wyciętych lub zniszczonych. Projekt zakłada odtworzenie regularnej pierzei drzew w tej ulicy.

Na poniższej mapie wskazano przykładowe miejsca koniecznej interwencji. Są to tylko nieliczne przykłady - ciężko jest właściwie wskazać ulicę w mieście, która nie wymaga nasadzeń.

Uzasadnienie dla planowanych działań

W ostatnich latach widoczny jest brak zdecydowanych działań w zakresie zieleni (w tym wysokiej) w obrębie istniejących historycznych ulic, jak i przy realizacji nowych inwestycji. Szpalery drzew, które były znakiem rozpoznawczym organizacji ulic w Koszalinie, jak i innych miast w naszym regionie. Zieleń wysoka jest niezbędna dla zdrowego życia miasta i jego mieszkańców (naturalnie chronią przed nadmiarem słońca, obniżają temperaturę w mieście w czasie upałów, ograniczają zakurzenie ulic, podnoszą optymizm i radość życia mieszkańców). Jednak bardzo wiele drzew znika z naszego miasta (starzeją się, są wycinane przy kolejnych inwestycjach, są niszczone przez różne zjawiska pogodowe, chorują...) i niestety nie są regularnie zastępowane przez nowe nasadzenia. Niniejszy projekt ma temu zaradzić i wrócić życie na ulice Koszalina.
Powyższe działania maja też być przykładem dla nowych inwestycji w mieście.

Internetowa mapa "braków w uzębieniu" zieleni może być wykorzystywana dalej, po wykonaniu projektu, do monitorowania zielonych potrzeb mieszkańców. Często w ramach nasadzeń zastępczych inwestorzy mogliby kierować się mapą, aby sadzić drzewa tam, gdzie one są najbardziej potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, a nie w przypadkowych miejscach.

Odbiorcy projektu

Na zasadzonych drzewach skorzystają WSZYSCY mieszkańcy Koszalina.

Zyska natura, zwierzęta miejskie a w szerszej perspektywie klimat naszej planety.

Poza tym idea Zielonych ulic Koszalina bardzo dobrze wpisuje się w ekologiczne działania najbardziej prężnych miast Europy i może stanowić pozytywną promocję naszego miasta.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielone ulice Koszalina - nasadzenie drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina