Administratorem danych osobowych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Koszalin. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.