projekt nr 8

8. Muzyczna ławka z Kasią Sobczyk i Henrykiem Fabianem.


Lokalizacja projektu

Skwer zieleni przy Organach świetlnych na ul. Piastowskiej obok BWA / altana na skwerze przy Filharmonii pod wiatą / zatoczka na chodniku ul. Zwycięstwa między CK 105 a ul. Piastowską (możliwe lokalizacje, ostateczna decyzja podjęta po analizie kosztów i możliwości technicznych)

Skrócony opis

W ramach projektu zainstalowana będzie w okolicy Filharmonii Koszalińskiej podwójna ławka z brązu z postaciami siedzącej Kasi Sobczyk z mikrofonem oraz siedzącego Henryka Fabiana z gitarą. Oparcie ławki to klucz wiolinowy. Dodatkowo zamontowany będzie monitoring, punktowe oświetlenie oraz ścieżka z kostki granitowej z dojściem do ławki.

Opis projektu

w ramach projektu przygotowany zostanie projekt ławki z 2 postaciami - siedzącej Kasi Sobczyk z mikrofonem a po drugiej stronie - siedzącego Henryka Fabiana z gitarą. Postaci są rzeczywistej wielkości. Ławka zostanie zakotwiczona na słupach betonowych głębokości ok. 50cm (lub w inny sposób, w zależności od ostatecznej lokalizacji) i otoczona małym placykiem wraz z ścieżką umożliwiającą dojście do ławki z kostki granitowej (ok. 20m.kw.). Zostanie zainstalowany monitoring oraz punktowe oświetlenie ławki. Dodatkowo przygotowane będą 4 drogowskazy, ustawione w kilku punktach miasta, kierujące mieszkańców/turystów w stronę ławki. Ostateczny wygląd placyku, długość ścieżki dojściowej, lokalizacja drogowskazów uzależnione będą od wyboru ostatecznego miejsca instalacji ławki.
Na etapie przygotowywania pomysłu autor skontaktował się z potencjalnymi wykonawcami tego typu projektów (Michał Selerowski, artysta rzeźbiarz z Zambrowa oraz Firma Brązart s.c. Juliusz, Barbara Kwiecińscy z Pleszewa). Na podstawie rozmów z nimi przygotowano wizualizację projektu oraz kosztorys, które potwierdzają realność zaplanowanych działań i wydatków.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1prąd do oświetlenia ławki, wymiana żarówek 300 zł