projekt nr 12

12. Koszaliński Intelektualny Klub "Co? Gdzie? Kiedy?"


Lokalizacja projektu

Gmina Miasto Koszalin

Skrócony opis

Stworzenie i systematyczne poszerzanie zakresu i zasięgu działalności w mieście Klubu Intelektualnego „KIK”, skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wdrożenie intelektualnych gier drużynowych i konkursów intelektualnych jako dodatkowy rodzaj edukacji pozalekcyjnej w szkołach podstawowych, średnich i wyższych na obszarze Gminy Miasto Koszalin.

Opis projektu

Od 2013 roku Klub intelektualny systematycznie (w ograniczonych warunkach) prowadzi nieodpłatną formę działalności polegającej na wykreowaniu i rozpropagowaniu środowiska intelektualno-rekreacyjnego jako pewnej formy organizacji o charakterze publicznym. Jego głównym celem jest stworzenie korzystnych warunków do spędzenia wolnego czasu, oraz rozwoju osobistego, uwolnienia twórczego potencjału i samorealizacji mieszkańców Koszalina.
Przy realizacji projektu przestrzeń intelektualnie-rozrywkowa ma stanowić tak zwane „trzecie miejsce” po domu, pracy czy szkole, które będzie łatwo dostępne, swoja formą i zakresem zachęcające i przyjazne do nawiązywania wzajemnych relacji, sportowej rywalizacji, miejscem, w którym chce się po prostu być.
Zostaną stworzone korzystne warunki zarówno dla mieszkańców Koszalina jak również z pozostałych regionów Polski, do uczestniczenia w turniejach i rozgrywkach intelektualnych w szerokim zakresie, zarówno w grach drużynowych jak i konkursach indywidualnych: "Co? Gdzie? Kiedy?"[Mistrzostwa Koszalina];„Brain Ring”, „Jeopardy”, quizy tematyczne, show intelektualne, zajęcie kształcące i.t.d.
Gry będą prowadzone przez cały rok, raz w tygodniu, w Centrum Miasta oraz równolegle przy współpracy z zespołami pedagogicznymi w szkołach i uczelniach.
Wprowadzenie zaakceptowanego modelu Międzynarodowej Asocjacji Klubów Intelektualnych (MAK) jak najbardziej daje możliwość wyłonienia intelektualnie uzdolnionych i kreatywnych osób, a odpowiedni system nagradzania z podkreśleniem niezwykłych intelektualnych sukcesów, zwiększy poczucie integracji i tożsamości z zamieszkiwanym Miastem czy Osiedlem, co w konsekwencji umocni pozytywny wizerunek i prestiż Miasta.

Załączniki