projekt nr 16

16. Mural - in!


Lokalizacja projektu

ul. Dworcowa 17, ul. Dworcowa 12, ul. Dworcowa 11-15

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie wielkoformatowych malowideł ściennych zlokalizowanych w reprezentacyjnym miejscu Koszalina jakim jest ulica Dworcowa. W ramach projektu powstaną trzy awangardowe murale, stylistycznie nawiązujące do jednego z najważniejszych wydarzeń powojennego Koszalina - krajowych dożynek, które odbyły się w 1975 r.

Opis projektu

Mural - in! to projekt, którego głównym celem jest stworzenie 3 murali na terenie Koszalina. Historia murali sięga końca XIX wieku i związana jest ściśle z początkami komercyjnej reklamy. W Polsce dekoracyjne malarstwo ściennego pojawiło się w czasach PRL. Powstające w tym okresie wielkoformatowe malowidła ścienne stosowane były głównie w celach reklamowych lub propagandowych. W 1975 roku w Koszalinie odbyły się krajowe dożynki, podczas których kompleksowo odnowiono miasto, pojawiły się nowe obiekty a na budynkach m. in. przy ulicy Kościuszki, Zwycięstwa czy Chełmońskiego powstały awangardowe murale. Wielkoformatowe malowidła w przestrzeni miejskiej stworzone zostały przez artystów, zaproszonych na tę okoliczność do Koszalina. W związku z tempem realizowanych inwestycji i zbliżającym się terminem dożynek władze dały artystą absolutną swobodę twórczą. Najczęściej stosowaną techniką była grafika, tworzona na warstwach kolorowego tynku - technika nowatorska i rzadko spotykana nawet w dzisiejszych czasach. Dzięki temu Koszalin stał się ewenementem w skali awangardowych działań artystycznych. Od lat 90 – tych popularność i wzrost częstotliwości działań artystycznych związanych ze sztuką muralu idzie w parze ze zmianą jego postrzegania i funkcji jaką pełni w przestrzeni miejskiej. Murale przestały być tyko narzędziem reklamy czy propagandy. Stały się ważnym elementem w tworzeniu artystycznej świadomości i estetycznej wrażliwości społeczeństwa. W ostatnich latach, na całym świecie zaobserwować można niezwykle dynamiczny rozwój tej dziedziny sztuki. Podążając za tym trendem również polskie miasta, takie jak np. Łódź, Gdańsk, Warszawa czy Poznań tworzą wielkoformatowe galerie, które zostają zauważone i zyskują uznanie w Europie i na świecie. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rewitalizację przestrzeni miejskiej a także korzystając z wiedzy i doświadczeń nabytych przy poprzednich realizacjach stworzony został projekt Mural - in!.Rezultatem zadania będzie powstanie 3 awangardowych murali na terenie Koszalina. Wybrany temat prac pozwoli odnaleźć i uwypuklić cechy charakterystyczne historię Koszalina. Malowidła staną się ważnym elementem otoczenia, wywołującym poczucie wyjątkowości i przynależności wśród mieszkańców. Projekt zainspiruje mieszkańców do nowatorskiego, świeżego spojrzenia na miejsce ich zamieszkania. Wielkoformatowe malarstwo ścienne charakteryzuje się dużą siłą oddziaływania i szybkością przekazu, dzięki czemu dociera do szerokiego grona odbiorców. Stworzenie tematycznych malowideł ściennych niewątpliwie przyczyni się do promocji miasta i zaznaczy jego obecność w świadomości osób zainteresowanych sztuką współczesnego muralu. Podczas realizacji zadania prowadzony będzie dziennik w postaci profilu na portalu społecznościowym Facebook, na którym dokumentowane będą przygotowania i postępy w realizacji. Ukazanie pracy nad muralami od strony zaplecza warsztatowego będzie niewątpliwie przydatną wskazówką dla początkujących twórców. Podczas projektu stworzony zostanie film promocyjny, dokumentujący powstawanie murali, który będzie upowszechniał rezultaty projektu i korzystnie wpłynie na promocję miasta.  Autorem projektu i wykonawcą murali będzie Maciej Mazurkiewicz, koszaliński artysta i grafik, absolwent Wydziału Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej,.autor m. in. koszalińskich murali historycznych. Szacowany czas realizacji projektu - 14 dni; termin realizacji projektu - kwiecień - wrzesień 2018

Załączniki