projekt nr 24

24. "Szkolne punkty pierwszej pomocy"


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta.

Opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie w każdej szkole punkt pierwszej pomocy w komplecie, którego znajdą się: Defibrylator AED z funkcją dydaktyczną, nosze plastikowe, przenośny zestaw pierwszej pomocy Boxmet ZPP typ C - Torba oraz materiały ulotne dotyczące pierwszej pomocy i zasad korzystania ze sprzętu.