projekt nr 17

17. MURAL NA EKONOMIE


Lokalizacja projektu

Północna ściana sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Wł Andersa 30

Skrócony opis

Wykonanie tzw. muralu na bocznej ścianie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, od strony ul. Wł. Andersa.

Opis projektu

Zasadniczym elementem projektu jest wykonanie tzw. muralu na bocznej ścianie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, od strony ul. Wł. Andersa. Elementy muralu zawierałyby akcenty historyczne takie jak - wizerunek Szkoły z okresu przed II wojną światową, postaci Mikołaja Kopernika - patrona Szkoły, Rudolfa Clausiusa, wyglądu szkolnej sali sprzed 100 lat jak i koszalińskiego tramwaju, który był stałym elementem przestrzeni  wokół Szkoły. Projekt zakłada również podświetlenie ściany z muralem, tablicę upamiętniającą i krótką broszurę historyczno - informacyjną nt. edukacyjnej roli szkoły dla mieszkańców miasta w okresie niemieckim i polskim w latach 1828 - 2018.