projekt nr

Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego


Lokalizacja projektu

Pas drogowy przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację solarnych lamp zewnętrznych oraz ulepszenie infrastruktury ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego.
Dodatkowo w/w lampy nie generują kosztów energii oraz są przyjazne środowisku

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać zrealizowana dokumentacja projektowa, zakup siedmiu lamp solarnych, przygotowanie terenu pod montaż lamp solarnych oraz montaż lamp solarnych.
Jako załącznik przedstawiam zdjęcia przedmiotowych ulic zrobione po zmroku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki