projekt nr

Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25


Skrócony opis

Remont chodnika wzdłuż ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25

Opis projektu

Wymiana nawierzchni chodnika, krawężników oraz podsypki pod nawierzchnię chodnika.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki