projekt nr

Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25


Opis projektu

Wymiana nawierzchni chodnika, krawężników oraz podsypki pod nawierzchnię chodnika.

Opis lokalizacji

Koszalin, ul. J. Krzyżanowskiego 19-25

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach