projekt nr

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ZIELENI WZDŁUŻ DEPTAKA PRZY UL. JANA PAWŁA II 4-8


Zdjęcie do projektu KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ZIELENI WZDŁUŻ DEPTAKA PRZY UL. JANA PAWŁA II 4-8

Lokalizacja projektu

Tereny zielone wzdłuż deptaka ul. Jana Pawła II 4-8, działka nr 15/24 obr. 16

Skrócony opis

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8 polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i zabiegów pielęgnacyjnych istniejących nasadzeń drzew i krzewów, likwidacji szpecących murków oraz zużytych nawierzchni utwardzonych, nasadzenie nowych roślin, ustawienie ławek , koszy na śmieci oraz stojaka na rowery.

Opis projektu

Koncepcja rewitalizacji terenów zielonych obejmuje uporządkowanie, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych istniejących nasadzeń krzewów i drzew.
Teren zielony podzielony jest na trzy części :
I. Część    Szczyt budynku Jana Pawła II 8c
- odmłodzenie krzewu forsycji 1 szt. , usunięcie uschniętego krzewu 1 szt. ,usunięcie jabłoni 2szt.
- nasadzenia roślin iglastych i liściastych, kompozycja roślin
- remont istniejących przejść z deptaka w stronę chodnika na szczycie UL.Spasowskiego 2
- ustawienie ławek z koszem na śmieci- 2 szt.
II . Część  Odcinek wzdłuż pawilonu użytkowego ul. Jana Pawła 4a schody, przejście w stronę chodnika
                    ul. Spasowskiego
-usunięcie jabłoni 1szt., usunięcie tui. 1 szt. , tui płożących 2 szt. zabiegi pielęgnacyjne 2 szt tui,
- rozbiórka murków betonowych, nawierzchni utwardzonych,
- zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń w klombie,
- zabiegi konserwacyjne , usunięcie obumarłych gałęzi brzozy,
- wykonanie kompozycji z rośli, wysypanie kamykami z obrzeżem z kostki
- ustawienie ławek z koszem na śmieci- 3 szt.
III . Część  Odcinek przy pawilonie handlowym(sklep STOKROTKA)
- rozbiórka murków betonowych, nawierzchni utwardzonych,
- zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń w klombie,
- remont nawierzchni utwardzonej w nawiązaniu do istniejącego deptaka,
- ustawienie ławek z koszem na śmieci- 3 szt i stojaka na rowery
IV. Wymiana wyeksploatowanych latarni ulicznych -4 szt.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszenie trawy i przycinanie drzew oraz krzewów, opróżnianie koszy na śmieci Należy zaznaczyć, że projekt nie będzie generował nowych kosztów. W/w koszty ponoszone są obecnie. Projekt powinien ograniczyć koszty które należy ponieść na doprowadzenie terenu do porządku. Postępująca degradacja murków betonowych pociągnęłaby zwiększone koszty na bieżącą konserwację. 2 000 zł

Załączniki