projekt nr 17

17. Śniadanie za 30 minut dla Koszalina


Lokalizacja projektu

Szkoła Nowej Ewangelizacji (dawny sklep parafialny), sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne i gastronomiczne

Skrócony opis

Projekt „ Śniadania za 30 minut” ma na celu organizację spotkań dla osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i takim, które tego wykluczenia już doświadczają. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z codziennych śniadań od poniedziałku do piątku poprzedzonych 30 minutowym czasem wypełnionym m.in. konferencją, rozmową, wsparciem mentalnym, tematycznymi rozmowami animowanymi.

Opis projektu

W ramach projektu ma być zrealizowane:
1. Konferencja tematyczna
2. Modlitwa
3. Śniadanie
4. Animowane rozmowy tematyczne
5. Wsparcie duchowe/mentalne oraz inne zależne od sytuacji osób zainteresowanych

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach