projekt nr 1

1. Remont ulicy Poprzecznej 6 a-g w Koszalinie.


Lokalizacja projektu

Miejscem realizacji projektu jest ulica Poprzeczna 6 a-g w Koszalinie.Obręb 22.Teren działki nr 177/10 obejmuje drogę wzdłuż garaży, natomiast na działce nr 177/11 znajduje się droga wewnętrzna. Właścicielem terenu jest Miasto Koszalin.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest remont ulicy Poprzecznej 6 a -g. Nawierzchnia ulicy posiada znaczne ubytki, wyrwy i dziury, przez co utrudnione jest poruszanie się mieszkańców, którzy w większości są seniorami.Przy drodze nie ma chodników, co naraża mieszkańców na wypadki, do których dochodziło już wcześniej.Położenie masy bitumicznej zapewniłoby bezpieczeństwo mieszkańcom i poprawiłoby estetykę osiedla

Opis projektu

W ramach projektu ma być naprawiona nawierzchnia ulicy Poprzecznej 6 a-g w Koszalinie. Położenie masy bitumicznej wyrównałoby istniejące wyrwy, dziury i ubytki w nawierzchni jezdni. Dzięki temu zapewnione byłoby bezpieczeństwo poruszania się mieszkańcom tym bardziej, że przy ulicy nie ma chodników. Obecnie musimy przemieszczać się między przejeżdżającymi samochodami, uważając jednocześnie na istniejące dziury w nawierzchni ulicy.Z powodu tak złych warunków poruszania się po ulicy niejednokrotnie dochodziło już do wypadków drogowych.
Kanalizacja wodno - ściekowa i deszczowa znajdująca się pod powierzchnią ulicy jest sprawna i nie wymaga przebudowy.Wspólnota Mieszkaniowa dba budynek, elewację, dachy i klatki schodowe. Jednym mankamentem jest  brak naprawy nawierzchni jezdni. Chodzi nam o dbałość naszego wspólnego dobra. Jesteśmy bezradni wobec  braku  możliwości naprawy drogi publicznej.