projekt nr -

-. Wymiana chodnika


Lokalizacja projektu

Koszalin, ul. K. Wyki 1-7

Skrócony opis

Wymiana chodnika wzdłuż bloku na ul. Wyki 1-7 z jednoczesnym przesunięciem 3 lamp oświetleniowych.

Opis projektu

1.Wystąpienie o zgodę na przesunięcie 3 lamp do Energa Oświetlenie Karlino.
2. Wykonanie projektu technicznego przesunięcia 3 lamp.
3. Przesunięcie posadowionych na środku chodnika 3 lamp.
4. Wymiana zużytych i połamanych płytek chodnikowych oraz krawężników na nowe na długości 105 m i szerokości 2,05 m.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach