projekt nr 5

5. Widoczne autobusy


Lokalizacja projektu

Całe miasto Koszalin

Skrócony opis

Projekt przewiduje zwiększenie widoczności oznakowania autobusów MZK

Opis projektu

W Koszalinie mieszka wiele osób starszych, które z racji wieku mają problem ze wzrokiem, a także osoby młodsze niedowidzące i słabowidzące. Autobusy MZK są niedostatecznie oznakowane, sprawiając trudności w odczytaniu numeru i trasy autobusu. Liczne reklamy na autobusach powodują, że oznakowanie staje się mało czytelne. Rozwiązaniem tego problemu będzie większy format tablic informujących z czterech stron autobusu na odpowiedniej wysokości i w kontrastowych kolorach.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty eksploatacji1 000 zł