projekt nr 15

15. Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego


Lokalizacja projektu

Ulica Doroszewskiego, pas zieleni na wysokości Wąwozów Grabowych po stronie budynków mieszkalnych, działka nr 48/5 obręb 16.

Skrócony opis

Wykonanie zatoczek parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego

Opis projektu

Wykonanie zatoczek parkingowych wraz z wymianą nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (chodnik istniejący przy projektowanej zatoce parkingowej). Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została już wykonana i jest w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach