projekt nr 2

2. Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie


Lokalizacja projektu

Koszalin, ul. Bukowa - ul. Rodła.
działka 32/16 ciąg - część działki, obręb 17
działka 32/14 (nowa), obręb 17.

Skrócony opis

Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przez dołączenie kolejnego etapu zgodnie z projektem wykonanym w 2018 roku.

Opis projektu

Wykonanie nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury na terenie przeznaczonym na zieleń izolacyjną.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1utrzymanie zieleni (koszenie, podlewanie)2 000 zł