projekt nr 3

3. Rewitalizacja Podwórka przy ul. Bałtycka 35-51


Lokalizacja projektu

ul. Bałtycka 35-51 w Koszalinie nr działki 117/2 i 114/1

Skrócony opis

Zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców danego osiedla przy ul. Bałtyckiej oraz zadbanie o wizerunek i rekreacje dla dzieci oraz osób starszych. Montaż nowej latarni, nowych ławek, piaskownicy,  karuzeli i zestawu urządzeń zabawowych oraz  montaż urządzeń zewnętrznej siłowni.

Opis projektu

1. Montaż latarni między blokami 35-51 a 53-67 przy parkingu.
2. Montaż nowych ławek na placu zabaw.
3. Montaż nowej piaskownicy.
4. Montaż na placu zabaw karuzeli oraz małpiego gaju.
5. Montaż ogrodzenia na placu zabaw.
6. Montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach