Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. "Magiczny ogród” – przygotowanie terenu.


Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie na terenie przyległym do Przedszkola nr 19 przy ul. Giełdowej 20. Jest to teren, który po realizacji projektu, będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców nie kolidując z terenem przedszkola.

Opis projektu

„ Magiczny ogród” – to miejsce odpoczynku i relaksu wszystkich mieszkańców osiedla Jedliny, od przedszkolaka do seniora. Pierwszy etap to przygotowanie terenu i tego dotyczy nasz projekt –
karczowanie, oczyszczenie i wyrównanie podłoża, nasadzenie nowych roślin oraz wymiana ogrodzenia od strony osiedla.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach