projekt nr 1

1. "Magiczny ogród” – przygotowanie terenu.


Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie na terenie przyległym do Przedszkola nr 19 przy ul. Giełdowej 20. Jest to teren, który po realizacji projektu, będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców nie kolidując z terenem przedszkola.

Skrócony opis

„ Magiczny ogród” – to miejsce odpoczynku i relaksu wszystkich mieszkańców osiedla Jedliny, od przedszkolaka do seniora. Pierwszy etap to przygotowanie terenu i tego dotyczy nasz projekt –
karczowanie, oczyszczenie i wyrównanie podłoża, nasadzenie nowych roślin oraz wymiana ogrodzenia od strony osiedla.

Opis projektu

„ Magiczny ogród” – to miejsce odpoczynku i relaksu wszystkich mieszkańców osiedla Jedliny, od przedszkolaka do seniora. Wyznaczone strefy „ kącik relaksu seniora” oraz „ strefa zabawy” to
miejsca, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. W pierwszym etapie naszego projektu skupiamy się na przygotowaniu terenu – karczowaniu, oczyszczeniu i wyrównaniu, nasadzeniu nowych roślin oraz części
ogrodzenia. W ten sposób poprawimy wygląd naszego osiedla i stworzymy strefę przyjazną dla mieszkańców.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach