projekt nr 8

8. Zwiększenie dostępności książek w bibliotekach szkolnych na terenie miasta Koszalina


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe w Koszalinie

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup książek, do wszystkich publicznych szkół podstawowych w Koszalinie, w szczególności brakujących lektur, ale i nowości czytelniczych. Zwiększenie dostępności książek w szkołach jest podstawą rozwoju dzieci i młodzieży i sposobem na oderwanie od "cyfrowego świata", aby nie był ich jedynym miejscem aktywności.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu dokonany zostanie zakup książek do piętnastu, koszalińskich, publicznych szkół podstawowych. Każdy Dyrektor Szkoły przedstawi zapotrzebowanie, z oszacowaniem kosztów zakupu - do wartości 20.000,00 zł.
Miasto Koszalin zakupi książki według przedłożonych list - do łącznej wartości 300.000,00 zł.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach