projekt nr 12

12. Budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków


Lokalizacja projektu

Działka numer 512, obręb 0015

Skrócony opis

Budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Kilińszczaków, działka numer 512, obręb 0015

Opis projektu

Budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Kilińszczaków, działka numer 512, obręb 0015. Proponowane przejście skróci drogę i ułatwi dostęp mieszkancom z róznych grup wiekowych z okolicznych osiedli do centrum miasta, pobliskich sklepów czy teenów zielonych. Obecne przejście jest nieutwardzone i potencjalnie niebezpieczne dla potencjalnych użytkowników.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach