projekt nr 16

16. Książęca Polana


Lokalizacja projektu

Park Książąt Pomorskich B w Koszalinie, dz. nr 59/4, obr. 0021, ul. Szpitalna.

Skrócony opis

Budowa rodzinnego placu zabaw, położonego w historycznym miejscu dawnych umocnień miejskich. Urokliwe miejsce w otoczeniu zieleni XIX wiecznego parku, w którym występuje około 90 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, w tym wiele pomników przyrody.
Plac zabaw położony w centrum miasta pomiędzy alejkami parkowymi przy ścieżce rowerowej biegnącej w stronę morza.

Opis projektu

Budowa nowego placu zabaw w miejscu istniejącej, nieczynnej już fontanny. Teren ten po deszczach jest podmokły i obecnie nie jest wykorzystywany. Nawierzchnia placu zabaw w postaci mat przerostowych zostanie podniesiona, a trawa w nich rosnąca będzie bardziej odporna na wydeptywanie. Proponowane urządzenia to: huśtawki, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, zestawy sprawnościowe, w skład których będą wchodzić zjeżdżalnie, przeplotnie oraz piaskownice. Część urządzeń będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, w myśl zasady integracja przez zabawę. Kolorystyka i zastosowane materiały nawiązujące do miejsca (tematyka zamkowa lub morska) uzgodnione będą m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Istniejące stare urządzenia, niespełniające obowiązujących przepisów oraz zlokalizowane pod zabytkowym drzewostanem zostaną zdemontowane.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Impregnacja i konserwacja urządzeń3 800 zł
2Opróżnianie dodatkowych koszy na śmieci na terenie placu zabaw1 200 zł
Łącznie: 5 000 zł