projekt nr 1

1. Budowa dojazdu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szpitalnej 1, Plac Gwiaździsty


Lokalizacja projektu

Koszalin Szpitalna 1, Plac Gwiaździsty, nr dz. 239/8

Skrócony opis

1. Budowa dojazdu z ul. Szpitalnej na podwórko posesji Szpitalna 1 z kostki betonowej na podsypce z piachu, 6m szerokości, 25 mb długości do istniejącej kostki,
2. Budowa parkingu z kostki, lewa strona 8 samochodów równolegle, prawa strona 4 samochody szeregowo,
3. Budowa chodnika do śmietnika  - 2m szerokości, ok. 20 m długości.

Opis projektu

1. Budowa dojazdu z ul. Szpitalnej na posesję Szpitalna 1 z kostki betonowej na podsypce z piachu, o szerokości 6 m i długości 25 mb. do istniejącej kostki,
2. Budowa parkingu na podwórku dla samochodów osobowych z kostki betonowej  na podsypce z piachu. Lewa strona plac dla co najmniej 8 samochodów osobowych ustawionych równolegle bez likwidacji istniejącego murku. Prawa strona co najmniej 4 samochody ustawione  szeregowo, materiał jw., bez likwidacji istniejących płyt drogowych.
3. Wyznaczenie i budowa chodnika do śmietnika od końca parkingu o szerokości 2m, materiał jw.
4. Postawienie 2 latarni oświetleniowych na parkingu samochodowym.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach