Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw d Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej.


Park Włoski na odcinku od ul.Wloskiej

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych Parku Europejskiego na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie na obszarze od placu zabaw przy ul. Francuskiej do ulicy Włoskiej. Prace polegać maja na uporządkowaniu i niwelacji i terenu parku, nawiezieniu humusu, zasianiu traw oraz utworzeniu łąk kwietnych, uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu drzew i krzewów oraz zakupie ławek parkowych.

Lokalizacja projektu, miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje teren budowanego Parku Europejskiego na obszarze od placu zabaw przy ul. Francuskiej do ulicy Włoskiej. Działki 9/233 , 9/232, 9/34, 9/17

Uzasadnienie dla planowanych działań

Ostatnie lata to intensywne zabiegi oraz działania Rady Osiedla UE mające na celu rekultywacje terenów pomiędzy ul. Francuską i Włoską. Efektem pracy Rady było powołanie na terenie osiedla parku miejskiego. W wyniku dalszych prac i zabiegów udało się na w/w terenach wybudować sieć oświetlonych, odwodnionych ciągów pieszo-rowerowych wraz z chodnikami tworzącymi zalążek przyszłych alejek parkowych, wykonano szereg nasadzeń oraz prac porządkowych. Obecny rok to realizacja BO 2023 w ramach którego wykonane zostaną prace porządkowo-nasadzeniowe w parku na odcinku od ul. Holenderskiej do placu zabaw na ul.Francuskiej. Prezentowany projekt jest logicznym - kolejnym etapem tworzenia parku polegającym na zagospodarowaniu kolejnych terenów pomiędzy placem zabaw przy ul. Francuskiej a ulica Włoską.
Nasz projekt doskonale wpisuje się w koncepcje stworzenia na osiedlu:
- miejsca plenerowej integracji mieszkańców – organizacja pikników rodzinnych/sąsiedzkich, festynów, koncertów, pokazów, imprez tematycznych.
- miejsca spacerów i odpoczynku dla mieszkańców osiedla - osób starszych, matek z dziećmi, młodzieży.
- utworzenie funkcji sportowej parku – połączenie boiska, plenerowej siłowni, górki rekreacyjnej, placu zabaw, miejsca do biegania. Funkcja pomocnicza dla pobliskiego boiska Orlik.
- stworzenie na rowerowej i turystycznej mapie Koszalina nowego miejsca postoju i wypoczynku – miejsce piknikowe, wypoczynku, integracji.
- aktywizacja społeczna, sportowa, kulturalna.
- miejsce bezpiecznego przebywania dzieci i dorosłych (z dala od ulic osiedla).
- kolejne zielone, pełne drzew miejsce na mapie Koszalina.
Korzyści dla osiedla i mieszkańców a także dla całego miasta Koszalina:
- promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zabawę i wypoczynek
- promocja sportów całorocznych
- rozwój osiedlowych imprez plenerowych (koncerty, pokazy ,festyny, pikniki, akademie, dziecięca i senioralna sekcja teatralna na scenie letniej)
- promocja osiedli
- miejsce spotkań mieszkańców

Odbiorcy projektu

Odbiorcą projektu są wszyscy mieszkańcy całego os.UE w każdej grupie wiekowej.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej.