projekt nr 1

1. AED Koszalin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i rozwój publicznego dostępu do defibrylacji w mieście Koszalin


Lokalizacja projektu

teren całego miasta Koszalin

Skrócony opis

Rozmieszczenie automatycznych defibrylatorów w mieście Koszalin w taki sposób, aby poprawić ich dostępność oraz umożliwić świadkom zatrzymania krążenia skuteczne działanie w celu ratowania życia, a a także szkolenie mieszkańców Koszalina z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ludzkiego

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalin, rozwój publicznego dostępu do defibrylacji automatycznej w mieście Koszalin poprzez rozmieszczenie w wybranych punktach miasta około 30 defibrylatorów automatycznych AED oraz przeszkolenie mieszkańców z użycia tych urządzeń. Dodatkowym elementem będzie oznakowanie na miejskich ulicach dróg prowadzących do urządzeń ratujących życie - AED. Bezpłatne szkolenia polegałyby na cyklicznych spotkaniach dla wszystkich chętnych np. na rynku przed ratuszem w celu zachęcenia mieszkańców do szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i prawidłowego użycia defibrylatora AED. Dodatkowym elementem projektu jest aplikacja na urządzenia mobilne lokalizująca najbliższe defibrylatory AED względem położenia użytkownika. Aplikacja zawierała będzie także skróty do bezpośredniego połączenia z numerami alarmowymi oraz instrukcje postepowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.  
Wytypowane miejsca (załącznik) to np: teatry, kina, przedszkola, urzędy, spółdzielnie, szkoły, dworce, przystanki lub autobusy MZK oraz urządzenia wolnostojące.
Dodatkowo przekazanie do szkół defibrylatorów szkoleniowych oraz fantomów do szkoleń w celu najlepszego przygotowania uczniów do niesienia pomocy.