projekt nr

Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie


Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci: urządzenie wspinaczkowe, belka-równoważnia, huśtawka-gniazdo, sprężynowiec-bujak oraz nowoczesna zjeżdżalnia dla dzieci (zał. nr 6).
W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowane podłoże - koryto piaskowe w kształcie prostokąta pod urządzenie wspinaczkowe, huśtawkę-gniazdo i nowoczesną zjeżdżalnie (zał. nr 2 i nr 3). W kolejnym etapie zostaną zamontowane wymienione urządzenia. Następnie zostanie ulokowana belka – równoważnia i sprężynowiec-bujak bezpośrednio na trawie. Belka i bujak znajdować się będzie również w górnej części placu zabaw (Zał. nr 2 i nr. 4). Wszystkie produkty, które będą zakupione w ramach projekty będą posiadały stosowne certyfikaty i atesty. Urządzenia te będą podlegały gwarancji w okresie do 2-10 lat. Dodatkowo zakłada się ogrodzenie terenu, żeby był bezpieczniejszy dla korzystających z niego dzieci.

Opis lokalizacji

Plac Zabaw zarządzany przez Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Limanowskiego i Robotniczej Nr działki 61 i 62 w obrębie 0015 w Koszalinie

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach