projekt nr

Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie


Lokalizacja projektu

Plac Zabaw  zarządzany przez Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Limanowskiego i Robotniczej
Nr działki 61 i 62 w obrębie 0015 w Koszalinie

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Limanowskiego  w urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci do zabawy we wspinanie i inne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zapewniające dziecku wysiłek fizyczny, który przekłada się na jego rozwój motoryczny, doskonalenie zręczności oraz sprawności. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i rodzin z dziećmi.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci: urządzenie wspinaczkowe, belka-równoważnia, huśtawka-gniazdo, sprężynowiec-bujak oraz nowoczesna zjeżdżalnia dla dzieci (zał. nr 6).
W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowane podłoże - koryto piaskowe w kształcie prostokąta pod urządzenie wspinaczkowe, huśtawkę-gniazdo i nowoczesną zjeżdżalnie (zał. nr 2 i nr 3). W kolejnym etapie zostaną zamontowane wymienione urządzenia. Następnie zostanie ulokowana belka – równoważnia i sprężynowiec-bujak bezpośrednio na trawie. Belka i bujak znajdować się będzie również w górnej części placu zabaw (Zał. nr 2 i nr. 4). Wszystkie produkty, które będą zakupione w ramach projekty będą posiadały stosowne certyfikaty i atesty. Urządzenia te będą podlegały gwarancji w okresie do 2-10 lat.  Dodatkowo zakłada się ogrodzenie terenu, żeby był bezpieczniejszy dla korzystających z niego dzieci.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie placu zabaw