projekt nr 1

1. Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach: Ptasiej, Strusiej i Kaczej.


Lokalizacja projektu

Ulica Ptasia, Strusia i Kacza.
Obręb ewidencyjny 0045, działki nr 70/20, 70/21, 21/10, 38, 39/8

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach Ptasiej, Strusiej i części ulicy Kaczej.

Opis projektu

Zakup i montaż solarnych 7 sztuk lamp zewnętrznych według załączonej mapki:
- 3 szt. przy ul. Ptasiej,
- 3 szt. przy ul. Strusiej,
- 1 szt. przy ul. Kaczej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach