projekt nr 10

10. Bezpieczeństwo Koszalińskich Seniorek


Lokalizacja projektu

Całe miasto Koszalin

Skrócony opis

Projekt zakłada szkolenia dla seniorek w celu uświadomienia im istniejących zagrożeń oraz umiejętności obrony przed nimi.

Opis projektu

W Koszalinie duża liczba mieszkańców to seniorzy, w tym - 80% kobiety. Nieporadne, z problemami zdrowotnymi. Często osoby te nie radzą sobie w sytuacjach, które mogą być zagrożeniem. Często też są nieświadome różnych czyhających niebezpieczeństw.
Rozwiązaniem tego projektu byłyby szkolenia z zakresu samoobrony dla kobiet oraz prelekcje dotyczące odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach