Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

10. edycja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek, 28 lutego 2022

Szanowni Państwo,
już 1 marca br. rozpoczynamy 10. edycję Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego! Nabór projektów potrwa od 1 marca do 15 kwietnia br. 

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2023 wyniesie 3 630 000 zł. Na część ogólnomiejską przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 130 000 zł.
Wartość projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 130 000 zł, a ogólnomiejskiego musi zawierać się w granicach od 50 000 zł do 650 000 zł.

Zgłoszenie projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste!

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych / sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Można złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu. Każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

W ramach Budżetu projekty muszą być składane na dostępnym formularzu zgłoszeniowym w jednej z poniższych form:
 • papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie,
 • papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7,75-007 Koszalin,
Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia!

W przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od 1 do 5 podpisów mieszkańców danego Osiedla:
 • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla, ale nie będąca autorem projektu;
 • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla, ale nie będących autorami projektu;
 • w przypadku projektów ogólnomiejskich – należy zebrać 30 podpisów mieszkańców Koszalina.

W trakcie tworzenia projektów będzie możliwość korzystania z informacji i wsparcia dostępnych w Urzędzie Miejskim, w szczególności z:
 • informacji zamieszczonych na stronie internetowej, zawierających, m. in.: opis najczęściej spotykanych wydatków inwestycyjnych oraz informacje o własności gruntów należących do Miasta;
 •  wiedzy pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu, którzy są dostępni w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 udzielają:
 • Urząd Miejski w Koszalinie: Marta Orzechowska (tel. 94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)
 • Pracownia Pozarządowa: Łukasz Cieśliński (tel. 609144511 lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl) Monika Widocka (tel. 889 079 015)

Najważniejsze zmiany w regulaminie 10. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 stycznia 2022 roku przyjęta została UCHWAŁA NR XLI/685/2022 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Uchwała wprowadza ważne zmiany w regulaminie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Większość nowych regulacji jest efektem ewaluacji ostatniej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzonej wśród mieszkańców i autorów projektów w listopadzie 2021 roku.

Najważniejsze zmiany w tym roku to m.in.
 • organizacja spotkań z mieszkańcami o charakterze informacyjno – doradczym na etapie składania projektów;
 • rezygnacja z wyborczych spotkań osiedlowych, a co się z tym wiąże – stosowanej wariantowości;
 • zmiana formuły głosowania tj. umożliwieniu mieszkańcom osiedli głosowania na wszystkie projekty z ich osiedla, bez względu na ilość czy wartość zgłoszonych projektów, oznacza to, że mieszkańcy będą mogli zdecydować w głosowaniu elektronicznym, jakie projekty przeznaczone zostaną do realizacji na ich osiedlu;
 • wprowadzenie zapisu o obowiązku uwzględniania przez autorów w składanych przez nich projektach tzw. uniwersalnego projektowania, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zarówno w zakresie samej realizacji projektu, jak i jego późniejszego oznakowania.
Powrót