1 Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść bez odpoczynku

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 520 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść tak długich odcinków bez odpoczynku

2 ZEBRA- aktywne przejście dla pieszych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Morskie

Koszt: 51 421,38 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia. Aktywne przejście dla pieszych jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, jak również i kierowców. Podstawowym zadaniem bezpiecznego aktywnego przejścia jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejś

3 Chodnik ul. Morska 78-80

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Morskie

Koszt: 48 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Budowa chodnika, umożliwiającego mieszkańcom budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Morskiej 78-80 dojście do ich lokali mieszkalnych. W chwili obecnej chodnika przy budynku brak. Mieszkańcy przemieszczają się po terenie gruntowym o nierównej nawierzchni, na której podczas opadów atmosferycznych często utrzymują się kałuże.

4 "Sekundniki" - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt zakłada montaż na wyszczególnionych w pkt 5 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 20 szt. (ilość nie zmienia się w przypadku zmiany lokalizacji)

5 Zagospodarowanie terenu w Koszalinie przy ul. Moniuszki 11, 11a, 13, 13a

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Wspólny Dom

Koszt: 110 005 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Zagospodarowanie terenu w Koszalinie przy ul. Moniuszki 11, 11a, 13, 13a, działka nr 1513 obręb 19

6 Miejsca parkingowe przy Giełdowej 4

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jedliny

Koszt: 46 300 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Na wjeździe na ul. Giełdową po prawej stronie jest rozjeżdżony placyk , który można zaadoptować na 4-5 miejsc parkingowych, na parkingach w tym rejonie brak jest miejsc , więć kolejne 4 -5 poprawiłoby sytuację w tym względzie. Można też zamontować stojak na rowery.

7 Boisko osiedlowe Jedliny

Kategoria projektu : Sport

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jedliny

Koszt: 103 499 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Boisko osiedlowe pomiędzy blokami Zubrzyckiego 1 , Giełdowa 10 -stare boisko żużlowe zamieniamy na ładne boisko z powierzchnią poliuretanową, służyć będzie dzieciom do gier i zabaw, dla RO jako miejsce do urządzania festynów ( które tez obecnie tam się odbywają ) i ukróci możliwość dzikiego przejazdu aut przez to boisko.

8 Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6 ,8 ,10 i Młyńska 17 w Koszalinie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Podwórko przy ul. Zawiszy Czarnego 6, 8, 10 w Koszalinie oraz Młyńskiej 17 - rewitalizacja podwórka wspólnego dla w/w ulic. Podwórko użytkowane przez kilka podmiotów, wspólnoty mieszkaniowe, budynki mieszkalne prywatne oraz punkty usługowe: fryzjer, kosmetyczna oraz inne punkty usługowe. Podwórko wewnętrzne w centrum miasta wymaga uporządkowania i estetyzacji.

9 Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia - Koszalina

Kategoria projektu : Kultura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w imprezach: Kochajmy się - Walentynki Dzień Kobiet Dzień Matki i Dziecka Dzień Seniora Żegnaj Lato, Witaj Jesień

10 Remont nawierzchni drogi Łąkowej pomiędzy ul. Dzierżęcińską, a Lubiatowską

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 34 500 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

1. Utwardzenie całej nawierzchni istniejącej pętli 140 mb x 5 m szer. 2. Budowa chodnika 1,5 m szer. od ul. Łąkowej 4 do ul. Dzierżęcińskiej - 25 mb 3. Budowa chodnika 1,5 m szer. od Łąkowej 2 do ul. Lubiatowskiej - ok 40 mb 4. Wyprofilowanie asfaltu na ul. Lubiatowskiej z obu stron drogi 5. Montaż studzienki kanalizacyjnej od strony ul. Malinowej i połączenie z istniejącą 6. Montaż rurki

11 Nowa szata Parku na Rokosowie

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt: 70 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Wykonanie Ścieżki spacerowej od pętli autobusowej do ulicy Czwartaków - Parkowej. Na wzór ścieżki pętla autobusowa z ulicą Podchorążych.

12 Wyznaczenie i budowa drogi i chodników na ul. Łąkowej w Koszalinie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 103 630,60 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Wyznaczenie i budowa drogi i chodników na ul. Łąkowej z polbruku na podsypce z piachu na odcinku od pętli do końca części zabudowanej ok 270 mb. Droga szerokości 3 mb, chodnik po lewej stronie 1,5 mb. Krawężniki typu lekkiego plus podejścia pod bramki i podjazdy.

13 Oświetlenie ulic (dróg grunotowych) ul. Malinowa i ul. Truskawkowa cz. II

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 31 500 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Postawienie 3 latarni ulicznych z panelem wykorzystującym promienie słoneczne jako źródła zasilania. Proponujemy miejsca: 2 latarnie na odcinku Borówkowa - las przy nowych budynkach mieszkalnych oraz 3 wzgórze ul. Truskawkowej.

14 Utwardzenie ulicy (drogi gruntowej) Malinowa - tłuczniem drogowym w części łatanie dziur asfaltowych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 26 500 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej przy wjeździe na ulicę Malinową od ul. Lubiatowskiej na odcinku do Truskawkowej ok 200 mb. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej (piaskowej) na odcinku od ulicy Truskawkowej w stronę lasu 250 mb. Utwardzenie ulicy Malinowej tłuczniem ulicznym na odcinku od ostatniej zabudowy posesji do lasu ok 150 mb.

15 Jednodniowy festyn rekreacyjno - sportowy z INO na terenie Dzierżęcina

Kategoria projektu : Kultura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 5 050 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Koszalina cyklicznie organizowany w połowie września z głośna imprezą INO w 3 kategoriach M-18, K-18 oraz Open. Animacje i zabawy dla dzieci wg. propozycji w załączniku. Konkurencje rekreacyjno - sportowe dla młodzieży i dorosłych oraz mini turniej piłki nożnej 6-osobowej z zaproszonymi drużynami z sąsiednich Osiedli.

16 Budowa drogi wjazdowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej 1

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 53 840 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Budowa drogi wjazdowej z ulicy Szpitalnej na podwórko posesji Szpitalna 1 z kostki betonowej na podsypce z piasku 1 m szerokości 25 mb długości do istniejącej ulicy. Budowa parkingu z kostki lewa strona 8 miejsc równoległych, prawa 4 samochody prostopadle. Budowa chodnika do śmietnika 1,5 m szerokości i ok. 20 m długości.

17 AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci

Kategoria projektu : Inne

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt polega na zakupie i instalacji urządzenia AED umieszczonego w specjalnej szafce/kapsule w miejscu publicznym oraz przeszkoleniu osób z obsługi defibrylatora AED.

18 Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt: 12 987 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego poruszania się uczniów szkoły SP3 i mieszkańców osiedla po utwardzonej nawierzchni.

19 "Bezpieczna Ulica" -Montaż monitoringu

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Morskie

Koszt: 66 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Celem projektu jest budowa monitoringu przy ulicy Bosmańskiej. Nowoczesny i kompleksowy monitoring, to realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie ładu i porządku w przestrzeni publicznej. Monitoring oprócz samego zapisu zdarzeń, docelowo powinien działać również prewencyjnie, minimalizując liczbę aktów wandalizmów i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

20 Turnieje intelektualne dla każdego - „Co? Gdzie? Kiedy?”

Kategoria projektu : Edukacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 6 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Super Liga „Co? Gdzie? Kiedy?” 2019 - projekt edukacyjny zakłada organizację cotygodniowych turniejów i konkursów intelektualnych dla wszystkich chętnych. W Śródmieściu, i przy współpracy z pedagogami w szkołach i uczelniach w celu wyłonienia młodych intelektualistów Koszalina. Super Liga będzie najlepszą możliwością do nawiązania nowych znajomości, przyjaźni i integracji.

21 Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 62 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację solarnych lamp zewnętrznych oraz ulepszenie infrastruktury ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego. Dodatkowo w/w lampy nie generują kosztów energii oraz są przyjazne środowisku

22 Plac zabaw dla dzieci "Na Lubiatowie"

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt zakłada etapowe zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się przy ulicy Lubiatowskiej, działka nr 54 obręb 4, będąca własnością Miasta Koszalina.

23 PLAC U ZBIEGU ULIC - podkreślenie walorów miejsca w nawiązaniu do jego historii.

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tysiąclecia

Koszt: 98 549,70 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Plac Kilińskiego znajduje się przy ulicy Młyńskiej i Podgórnej. Projekt obejmuje rewitalizację skweru oraz utworzenie 7 miejsc parkingowych, od północy. W centralnym punkcie powstanie drewniana platforma z siedziskami i oświetleniem oraz tablica informująca o historii tego miejsca. Komunikację usprawnią dwie dodatkowe ścieżki spacerowe. Powstaną też nowe nasadzenia, które ożywią skwer.

24 Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 74 725 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Teren znajdujący się pomiędzy ulicami Pigwową, Mirtową i Oliwkową to obszar około 1,5ha porośnięty lasem i krzewami. Niestety w obecnej chwili mocno zaniedbany i wymagający uprzątnięcia, jednak położenie terenu, jego charakter oraz istniejąca roślinność doskonale nadają się utworzenie w tym miejscu naturalnego parku, założenia w nim ścieżek spacerowych i polany do wypoczynku, otoczonej roślinami.

25 Naprawa schodów przy Orliku

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 3 500 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Naprawa zniszczonych schodów przy orliku na Jamnie.

26 Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt: 90 758 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Proponujemy utworzenie Parku Naturalnego w terenie zielonym położonym pomiędzy ulicami Dębową, Mahoniową i Palmową. Zagospodarowanie terenu zakłada utwardzenie ścieżek leśnych przeznaczonych dla spacerowiczów i biegaczy, utworzenie polany centralnej osłoniętej ciekawymi aranżacjami roślinnymi, wraz z ławkami i latarniami parkowymi. Wszystko zaaranżowane w sposób proekologiczny i przyjazny naturze.

27 Nowy przystanek autobusowy na ul. Sołeckiej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 5 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Zakup i montaż znaku przystanku autobusowego wraz z betonową ławką i koszem na śmieci

28 Budowa chodnika na odcinku 100 metrów w Jamnie od ul. Koronkowej w stronę ul. Pogodnej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 20 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jamneńskiej, na odcinku od ul. Koronkowej w stronę ul. Pogodnej.

29 Nowa wiata przystankowa w stylu jamneńskim/szachulcowym

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 25 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Wymiana starej, zniszczonej, plastikowo metalowej wiaty autobusowej na nową, stylizowaną na zabudowę w stylu muru pruskiego, nawiązującego do historycznych zabudowań Jamna.

30 RZUCAMY NOWE ŚWIATŁO NA WYSPIAŃSKIEGO - poprawa jakości oświetlenia zabytkowej ulicy.

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Wspólny Dom

Koszt: 95 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt dotyczy wymiany starych, skorodowanych, lamp, usytuowany wzdłuż ulicy Wyspiańskiego na nowe. Istniejące lampy zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i ich samochodom. Proponuję zastąpienie ich bezpiecznymi, z energooszczędnymi źródłami światła. Niskie, uliczne lampy w charakterze zabytkowych kamienic, podkreślą unikatowy charakter ulicy o odnowionych elewacjach i nowymi nasadzeniami.

31 Budowa drogi z płyt typu jomb na ul. Kwiatowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 60 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Budowa 70 metrów 5 metrowej drogi tymczasowej z płyt typu Jomb na ulicy Kwiatowej

32 Dodatkowe równanie dróg gruntowych w Jamnie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 36 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Dodatkowe, dwukrotne wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych w Jamnie

33 Zielony Skwer Jamneński – zagospodarowanie terenu skrzyżowania ul. Koszalińskiej z drogą na Łabusz

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Zagospodarowanie terenu skrzyżowania ul. Koszalińskiej w Jamnie z drogą na Łabusz. Utworzenie pięknego, pełnego kwiatów miejsca, które będzie wizytówką osiedla Jamno-Łabusz.

34 Monitoring Orlika i Placu zabaw w Jamnie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Zakup i montaż systemu monitoringu składającego się z rejestratora oraz 2 kamer w okolicy Orlika, wiaty oraz placu zabaw

35 KOSZ

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Kompleksowa realizacja Ogrodu Społecznego KOSZ (Koszaliński Ogród Społeczności Zaangażowanej). Projekt zakłada rewitalizacje podwórka, na którym powstaje ogród społeczny oraz przygotowanie odpowiedniej ogrodowej infrastruktury.

36 Witacze osiedlowe przy wjeździe do osiedla Jamno i Łabusz

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Duże, drewniane i stylizowane w stylu wzorów Jamneńskich witacze osiedlowe przy drogach wjazdowych do Jamna i Łabusza.

37 Remont dawnej mleczarni - aktualnie nowej części Izby Jamneńskiej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 59 265 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Remont pomieszczeń po dawnej mleczarni - aktualnie nowej części Izby Jamneńskiej.

38 Budowa 100 chodnika wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. Kwiatowej w stronę u. Sprężarkowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 20 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Budowa 100 chodnika wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. Kwiatowej w stronę u. Sprężarkowej.

39 Pomost kąpielowy na Wodnej Dolinie

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 650 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

PROJEKT ZAKŁADA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ POMOSTU KĄPIELOWEGO PRZY PLAŻY NA WODNEJ DOLINIE.

40 KOSZALIŃSKIE CENTRUM NAUKI O KOSMOSIE - ROZBUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO, BUDOWA MAKIET LĄDOWAŃ KOSMICZNYCH

Kategoria projektu : Edukacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 650 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt obejmuje rozbudowę budynku Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie oraz powstanie dwóch interaktywnych makiet lądowań kosmicznych (powierzchnia Marsa i Księżyca) w wysokim stopniu detalu. Dodatkowo planuje się doposażenie rozbudowanego Obserwatorium o szereg pomocy naukowych.

41 Miasto przyjazne zwierzętom

Kategoria projektu : Inne

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 75 500 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Objęcie profesjonalną opieką weterynaryjną dzikich zwierząt - chorych i rannych.

42 Parking przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Bukowe

Koszt: 51 724,38 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt polega na wykonaniu parkingu z płyt ażurowych. Obecny parking poza oznakowanie nie jest niczym inny jak pasem ziemi rozjeżdżonym przez parkujące samochody.

43 Remont chodnika przy wspólnocie 2-12 ul. F. Ratajczaka w Koszalinie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lechitów

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Kapitalny remont chodnika

44 Grzebalnia dla zwierząt

Kategoria projektu : Inne

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 55 294 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Miejsce ostatniego spoczynku naszych czworonożnych przyjaciół. Możliwość pochowania w godnym i odpowiednim miejscu, a nie na działce czy ukratkiem w lesie.Zasługują po latach oddania do tego abyśmy choć w ten sposób się im odwdzięczyli po ich odejściu.

45 Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tadeusza Kotarbińskiego

Koszt: 110 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Remont chodnika wzdłuż ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25

46 Założenie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców

Kategoria projektu : Inne

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tysiąclecia

Koszt: 50 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Montaż kamer monitoring (jednej bądź dwóch) na wierzchołkach latarń stojących przy schodach łączących ul. Odrodzenia z ul. Batalionów Chłopskich

47 Ułożenie chodnika wraz z odwodnieniem terenu na odcinku drogi od ronda Władysława IV do granicy z Sianowem

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 446 842,05 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Ułożenie chodnika wraz z odprowadzeniem wód powierzchniowych na odcinku od wiaduktu kolejowego ul. Władysława IV wzdłuż ogrodu działkowego do granicy z Sianowem (chodnik na własnym terenie Sianów już wykonał).

48 Peron wąskotorowy na Wenedów

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Lechitów

Koszt: 439 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Wybudowanie przy ul Poprzecznej na wysokości sklepu Polo peronu dla kolei wąskotorowej Peron zwiększy ilość osób i ułatwi dostęp do korzystania z przejazdów koleją osobom starszym niepełnosprawnym rodzicom z wózkami Peron będzie wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich Projekt wpisuje się w Mapę Rozwoju Koszalina poprzez podniesienie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego

49 Osiedlowa Aleja Różana

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lechitów

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Przekształcenie kawałka niezagospodarowanego placu przy siedzibie Rady Osiedla i Klubu Seniora w osiedlową Aleję różaną. Dostawienie pergoli z pnącymi różami, postawienie ławek ze stolikami, kosze na śmieci, stojak na rowery , posadzenie krzewów różanych przez mieszkańców osiedla. Możliwość oznaczenia każdej róży przez chętnego mieszkańca i osobistego pielęgnowania posadzonego krzewu.

50 Modernizacja i zagospodarowanie terenu położonego w Koszalinie przy ul. Poprzecznej 6 a,b,c,d,e,f,g.

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lechitów

Koszt: 82 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Celem projektu jest modernizacja i poprawienie infrastruktury terenu. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla oraz umożliwi dojazd karetek pogotowia i pojazdów straży pożarnej do klatek schodowych, co obecnie jest to niemożliwe.Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wpłynie na ich bezpieczeństwo.

×