1 Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść bez odpoczynku

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 520 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Ustawienie po 2 ławki między przystankami MZK, ponieważ osoby starsze i chorzy oraz małe dzieci nie są w stanie przejść tak długich odcinków bez odpoczynku

2 ZEBRA- aktywne przejście dla pieszych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Morskie

Koszt: 51 421,38 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia. Aktywne przejście dla pieszych jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, jak również i kierowców. Podstawowym zadaniem bezpiecznego aktywnego przejścia jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejś

3 Chodnik ul. Morska 78-80

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Morskie

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Budowa chodnika, umożliwiającego mieszkańcom budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Morskiej 78-80 dojście do ich lokali mieszkalnych. W chwili obecnej chodnika przy budynku brak. Mieszkańcy przemieszczają się po terenie gruntowym o nierównej nawierzchni, na której podczas opadów atmosferycznych często utrzymują się kałuże.

4 "Sekundniki" - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt zakłada montaż na wyszczególnionych w pkt 5 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 20 szt. (ilość nie zmienia się w przypadku zmiany lokalizacji)

7 Boisko osiedlowe Jedliny

Kategoria projektu : Sport

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jedliny

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Boisko osiedlowe pomiędzy blokami Zubrzyckiego 1 , Giełdowa 10 -stare boisko żużlowe zamieniamy na ładne boisko z powierzchnią poliuretanową, służyć będzie dzieciom do gier i zabaw, dla RO jako miejsce do urządzania festynów ( które tez obecnie tam się odbywają ) i ukróci możliwość dzikiego przejazdu aut przez to boisko.

8 Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6 ,8 ,10 i Młyńska 17 w Koszalinie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Podwórko przy ul. Zawiszy Czarnego 6, 8, 10 w Koszalinie oraz Młyńskiej 17 - rewitalizacja podwórka wspólnego dla w/w ulic. Podwórko użytkowane przez kilka podmiotów, wspólnoty mieszkaniowe, budynki mieszkalne prywatne oraz punkty usługowe: fryzjer, kosmetyczna oraz inne punkty usługowe. Podwórko wewnętrzne w centrum miasta wymaga uporządkowania i estetyzacji.

9 Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia - Koszalina

Kategoria projektu : Kultura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w imprezach: Kochajmy się - Walentynki Dzień Kobiet Dzień Matki i Dziecka Dzień Seniora Żegnaj Lato, Witaj Jesień

11 Nowa szata Parku na Rokosowie

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wykonanie placu pod siłownię plenerową z nawierzchni bezpiecznej.

13 Oświetlenie ulic (dróg grunotowych) ul. Malinowa i ul. Truskawkowa cz. II

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Postawienie 3 latarni ulicznych z panelem wykorzystującym promienie słoneczne jako źródła zasilania. Proponujemy miejsca: 2 latarnie na odcinku Borówkowa - las przy nowych budynkach mieszkalnych oraz 3 wzgórze ul. Truskawkowej.

15 Jednodniowy festyn rekreacyjno - sportowy z INO na terenie Dzierżęcina

Kategoria projektu : Kultura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 5 050 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Koszalina cyklicznie organizowany w połowie września z głośna imprezą INO w 3 kategoriach M-18, K-18 oraz Open. Animacje i zabawy dla dzieci wg. propozycji w załączniku. Konkurencje rekreacyjno - sportowe dla młodzieży i dorosłych oraz mini turniej piłki nożnej 6-osobowej z zaproszonymi drużynami z sąsiednich Osiedli.

17 AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci

Kategoria projektu : Inne

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt polega na zakupie i instalacji urządzenia AED umieszczonego w specjalnej szafce/kapsule w miejscu publicznym oraz przeszkoleniu osób z obsługi defibrylatora AED.

18 Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt po weryfikacji: 18 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego poruszania się uczniów szkoły SP3 i mieszkańców osiedla po utwardzonej nawierzchni.

20 Turnieje intelektualne dla każdego - „Co? Gdzie? Kiedy?”

Kategoria projektu : Edukacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 6 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Super Liga „Co? Gdzie? Kiedy?” 2019 - projekt edukacyjny zakłada organizację cotygodniowych turniejów i konkursów intelektualnych dla wszystkich chętnych. W Śródmieściu, i przy współpracy z pedagogami w szkołach i uczelniach w celu wyłonienia młodych intelektualistów Koszalina. Super Liga będzie najlepszą możliwością do nawiązania nowych znajomości, przyjaźni i integracji.

21 Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt po weryfikacji: 80 640 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację solarnych lamp zewnętrznych oraz ulepszenie infrastruktury ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego. Dodatkowo w/w lampy nie generują kosztów energii oraz są przyjazne środowisku

24 Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lubiatowo

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Teren znajdujący się pomiędzy ulicami Pigwową, Mirtową i Oliwkową to obszar około 1,5ha porośnięty lasem i krzewami. Niestety w obecnej chwili mocno zaniedbany i wymagający uprzątnięcia, jednak położenie terenu, jego charakter oraz istniejąca roślinność doskonale nadają się utworzenie w tym miejscu naturalnego parku, założenia w nim ścieżek spacerowych i polany do wypoczynku, otoczonej roślinami.

25 Naprawa schodów przy Orliku

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 3 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Naprawa zniszczonych schodów przy orliku na Jamnie.

26 Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Rokosowo

Koszt po weryfikacji: 91 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Proponujemy utworzenie Parku Naturalnego w terenie zielonym położonym pomiędzy ulicami Dębową, Mahoniową i Palmową. Zagospodarowanie terenu zakłada utwardzenie ścieżek leśnych przeznaczonych dla spacerowiczów i biegaczy, utworzenie polany centralnej osłoniętej ciekawymi aranżacjami roślinnymi, wraz z ławkami i latarniami parkowymi. Wszystko zaaranżowane w sposób proekologiczny i przyjazny naturze.

27 Nowy przystanek autobusowy na ul. Sołeckiej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zakup i montaż znaku przystanku autobusowego wraz z betonową ławką i koszem na śmieci

28 Budowa chodnika na odcinku 100 metrów w Jamnie od ul. Koronkowej w stronę ul. Pogodnej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jamneńskiej, na odcinku od ul. Koronkowej w stronę ul. Pogodnej.

32 Dodatkowe równanie dróg gruntowych w Jamnie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 36 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Dodatkowe, dwukrotne wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych w Jamnie

34 Monitoring Orlika i Placu zabaw w Jamnie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zakup i montaż systemu monitoringu składającego się z rejestratora oraz 2 kamer w okolicy Orlika, wiaty oraz placu zabaw

35 KOSZ

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Śródmieście

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Kompleksowa realizacja Ogrodu Społecznego KOSZ (Koszaliński Ogród Społeczności Zaangażowanej). Projekt zakłada rewitalizacje podwórka, na którym powstaje ogród społeczny oraz przygotowanie odpowiedniej ogrodowej infrastruktury.

36 Witacze osiedlowe przy wjeździe do osiedla Jamno i Łabusz

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Duże, drewniane i stylizowane w stylu wzorów Jamneńskich witacze osiedlowe przy drogach wjazdowych do Jamna i Łabusza.

37 Remont dawnej mleczarni - aktualnie nowej części Izby Jamneńskiej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jamno-Łabusz

Koszt: 59 265 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Remont pomieszczeń po dawnej mleczarni - aktualnie nowej części Izby Jamneńskiej.

39 Pomost kąpielowy na Wodnej Dolinie

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 650 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

PROJEKT ZAKŁADA KOMPLEKSOWĄ BUDOWĘ POMOSTU KĄPIELOWEGO PRZY PLAŻY NA WODNEJ DOLINIE.

42 Parking przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Bukowe

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt polega na wykonaniu parkingu z płyt ażurowych. Obecny parking poza oznakowanie nie jest niczym inny jak pasem ziemi rozjeżdżonym przez parkujące samochody.

43 Remont chodnika przy wspólnocie 2-12 ul. F. Ratajczaka w Koszalinie

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lechitów

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Kapitalny remont chodnika

45 Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tadeusza Kotarbińskiego

Koszt: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Remont chodnika wzdłuż ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25

46 Założenie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców

Kategoria projektu : Inne

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tysiąclecia

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Montaż kamer monitoring (jednej bądź dwóch) na wierzchołkach latarń stojących przy schodach łączących ul. Odrodzenia z ul. Batalionów Chłopskich

48 Peron wąskotorowy na Wenedów

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Lechitów

Koszt: 439 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wybudowanie przy ul Poprzecznej na wysokości sklepu Polo peronu dla kolei wąskotorowej Peron zwiększy ilość osób i ułatwi dostęp do korzystania z przejazdów koleją osobom starszym niepełnosprawnym rodzicom z wózkami Peron będzie wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich Projekt wpisuje się w Mapę Rozwoju Koszalina poprzez podniesienie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego

49 Osiedlowa Aleja Różana

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Lechitów

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Przekształcenie kawałka niezagospodarowanego placu przy siedzibie Rady Osiedla i Klubu Seniora w osiedlową Aleję różaną. Dostawienie pergoli z pnącymi różami, postawienie ławek ze stolikami, kosze na śmieci, stojak na rowery , posadzenie krzewów różanych przez mieszkańców osiedla. Możliwość oznaczenia każdej róży przez chętnego mieszkańca i osobistego pielęgnowania posadzonego krzewu.

50 Modernizacja i zagospodarowanie terenu położonego w Koszalinie przy ul. Poprzecznej 6 a,b,c,d,e,f,g.

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Lechitów

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Celem projektu jest modernizacja i poprawienie infrastruktury terenu. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla oraz umożliwi dojazd karetek pogotowia i pojazdów straży pożarnej do klatek schodowych, co obecnie jest to niemożliwe.Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wpłynie na ich bezpieczeństwo.

51 Biletomaty bezgotówkowe

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 530 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Biletomat bezgotówkowy to nowoczesne narzędzie zakupu biletu komunikacji miejskiej, umożliwiające jego nabycie w nie więcej niż 60 sekund. System płatniczy pozwala na szybką i bezpieczną płatność zarówno kartami zbliżeniowymi jak i z użyciem kodu PIN czy poprzez BLIK. Kupujący nie ponosi przy tym żadnych dodatkowych opłat. Biletomat to po prostu wygodna alternatywa dla zakupu w kiosku czy u kierow

52 montaż 8 lamp solarnych

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Raduszka

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

8 lamp solarnych na skrzyżowaniach i w ulicach pozbawionych oświetlenia

54 Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Melchiora Wańkowicza

Koszt po weryfikacji: 106 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt zakłada zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie stojaka na rowery

55 Zabawa bez barier - integracja

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Melchiora Wańkowicza

Koszt: 112 493,90 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt zakłada częściowe dostosowanie istniejącego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

56 Wymiana chodnika

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tadeusza Kotarbińskiego

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wymiana chodnika wzdłuż bloku na ul. K. Wyki 1-7 z jednoczesnym przesunięciem 3 lamp oświetleniowych.

58 REALIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH KONTYNUACJI UPORZĄDKOWANIA TERENU Z PROJEKTU Z ROKU 2017 NA UL. NA SKARPIE

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Na Skarpie

Koszt: 113 940 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Jest to kontynuacja uporządkowania terenu przy ul. Na Skarpie w ramach przyjętego do realizacji i już realizowanego projektu z 2017roku.Teren po byłym wysypisku gruzu i ziemi obok Sklepu Biedronka. Jest to kolejny etap a mianowicie realizacja ok. 75 miejsc postojowych dla mieszkańców na powierzchni 1563 m2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca

59 Festyn Osiedla " Tysiąclecia" w Sportowej Dolinie

Kategoria projektu : Kultura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tysiąclecia

Koszt: 29 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Organizacja festynu e Sportowej Dolinie dla mieszkańców "Osiedla Tysiąclecia" w miesiącu czerwcu w 2019 roku.

61 Rewitalizacja Podwórka przy ul. Bałtycka 35-51

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Tysiąclecia

Koszt po weryfikacji: 66 500 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców danego osiedla przy ul. Bałtyckiej oraz zadbanie o wizerunek i rekreacje dla dzieci oraz osób starszych. Montaż nowych latarni, montaż nowych ławek, montaż nowej piaskownicy, montaż urządzeń zewnętrznej siłowni, zamontowanie progów zwalniających

62 Zakup teleskopu, spektografu i zegara słonecznego do Koszalińskiego Centrum Obserwacji Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie

Kategoria projektu : Edukacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 220 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zakup kopuły oraz teleskopu wraz z kamerą i komputerem - pozwolą obserwować Słońce (zjawiska związane z aktywnością Słońca - wyrzuty koronalne materii, plamy słoneczne, inne), transmitować obserwację online oraz wykonywać wysokiej jakości zdjęcia do badań. Zakup spektografu umożliwi obserwację widma słonecznego oraz wzbogaci zajęcia dydaktyczne prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalini

63 Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Na Skarpie

Koszt: 58 150 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Limanowskiego w urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci do zabawy we wspinanie i inne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zapewniające dziecku wysiłek fizyczny, który przekłada się na jego rozwój motoryczny, doskonalenie zręczności oraz sprawności. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i rodzin z dziećmi.

65 Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9b

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Melchiora Wańkowicza

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9b

66 KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ZIELENI WZDŁUŻ DEPTAKA PRZY UL. JANA PAWŁA II 4-8

Kategoria projektu : Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej

Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8 polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i zabiegów pielęgnacyjnych istniejących nasadzeń drzew i krzewów, likwidacji szpecących murków oraz zużytych nawierzchni utwardzonych, nasadzenie nowych roślin, ustawienie ławek , koszy na śmieci oraz stojaka na rowery.

67 Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy ul. Miłej w Koszalinie

Kategoria projektu : Sport

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Nowobramskie

Koszt po weryfikacji: 210 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Kontynuacja budowy placu zabaw i boiska do koszykówki (siatkówki) przy ul. Miłej w Koszalinie

68 Przystanek rowerowy wraz z aleją dębową i strumykiem - miejsce wypoczynku i rekreacji w Koszalinie-Lubiatowie.

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Ogólnomiejski

Osiedle: Lubiatowo

Koszt: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt zakłada zbudowanie przystanku rowerowego przy ulicy Lubiatowskiej - jednym z najciekawszych traktów rowerowych w Koszalinie i okolicy. Przystanek "Lubiatowo" będzie wyposażony w infrastrukturę dla rowerzystów jak; zadaszona wiata, ławki i stoły, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, bieżąca woda pitna. Będzie także miejsce do spacerów; zrewitalizowana aleja dębowa przy strumyku.

69 Szkolne punkty pierwszej pomocy

Kategoria projektu : Edukacja

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 208 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

projekt przewiduje urządzenie w 26 placówkach szkolnych punktów pierwszej pomocy w składzie: defibrylator AED, nosze, apteczka pierwszej pomocy

70 Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Nowobramskie

Koszt: 115 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej

71 Doposażenie "Skweru Osiedlowego" na Os. Bukowe w Koszalinie

Kategoria projektu : Rekreacja

Typ: Osiedlowy

Osiedle: Bukowe

Koszt: 7 170 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Doposażenie realizowanego w 2018 roku przez RO Bukowe Skweru Osiedlowego polegającego na nasadzeniu drzew i krzewów wieloletnich oraz ustawienie elementów małej architektury.

72 Meble Miejskie - atrakcyjna przestrzeń miejska i wypoczynek

Kategoria projektu : Infrastruktura

Typ: Ogólnomiejski

Koszt: 131 600 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

W mieście brakuje ławek i miejsc do wypoczynku, a stan istniejących ławek i ich otoczenie nie zachęca do korzystania z nich. W związku z powyższym proponujemy w przestrzeni publicznej montaż oryginalnych ławek, leżaków, stolików i siedzisk służących estetyce i odpoczynkowi. W ten sposób chcemy rozszerzyć funkcjonalność i dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb różnych grup mieszkańców.

×