Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

11. edycja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 11 kwietnia 2023

Już po raz 11. rozpoczynamy nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 17 kwietnia do 14 maja 2023 roku będzie można złożyć projekt w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

W tym roku można złożyć projekty:
 • ogólnomiejskie inwestycyjne o wartości od 50 000 zł do 1 000 000 zł;
 • osiedlowe o wartości do 135 000 zł (od tego roku  mamy 18 osiedli).

Po raz pierwszy będzie można złożyć projekty w nowych kategoriach:
 • o charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społeczny Budżet Obywatelski o wartości do 100 000 zł;
 • o charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 200 000 zł.

Społeczny Budżet Obywatelski to wszystkie zadania inne niż inwestycyjne tj. wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym oraz imprezy integrujące mieszkańców.

Zielony Budżet Obywatelski natomiast to działania na rzecz środowiska naturalnego i bytowania zwierząt, przede wszystkim działania związane z:
 1. zazielenieniem przestrzeni publicznej,
 2. rewitalizacją zieleni skwerów i parków miejskich,
 3. tworzeniem łąk kwietnych,
 4. tworzeniem ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji;
 5. programami dotyczącymi zwierząt (w tym np. sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece);
 6. organizacją warsztatów i działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Zgłoszenie projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste!

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych, sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Można złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu, jednak każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

Projekty można złożyć w jednej z poniższych form:
 • papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie (Biuro Obsługi Klienta),
 • papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7,75-007 Koszalin,
 • elektronicznej poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl
Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia!

Liczba wymaganych podpisów osób popierających projekt dla poszczególnych kategorii:
 • dla projektów ogólnomiejskich:
a) o charakterze inwestycyjnym – 30 mieszkańców Koszalina,
b) w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski – 30 mieszkańców Koszalina,
c) w kategorii Zielony Budżet Obywatelski – 30 mieszkańców Koszalina,
 • dla projektów osiedlowych:
a) dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Kretomino, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla, ale nie będąca autorem projektu
b) dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla, ale nie będących autorami projektu.

Pomoc merytoryczna
Jak w każdej edycji KBO autorzy projektów mogą korzystać w całym okresie przyjmowania wniosków (17 kwietnia – 14 maja br.)  z informacji zamieszczonych na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej.
Zapraszamy do kontaktu:
 • w Urzędzie Miejskim: Marta Orzechowska  (marta.orzechowska@um.koszalin.pl, tel.: 94 348 88 87),
 • w Pracowni Pozarządowej: Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: 94 340 35 23).
Można będzie uzyskać informacje i pomoc w zakresie generowania pomysłów, wypełniania formularza zgłoszenia projektu, działań możliwych do finansowania, wyceny kosztów, zasad Budżetu Obywatelskiego, itp.
Kontakt do pracowników merytorycznych znajduje się na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl
Powrót