Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Co chcesz zmienić w Koszalinie!

Piątek, 6 marca 2020

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2021 wyniesie 2 990 000 zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym na część ogólnomiejską przypada 1 000 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 114 000 zł.

Pozostałe 52 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Proces będzie przeprowadzany we współpracy z partnerami.       
Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną będzie sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta.

Wartość projektów
Wartość  projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 114 000 zł. Budżet projektu ogólnomiejskiego będzie musiał zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.     


Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Działania promocyjno – informacyjne – od 1 lutego do 30 listopada;

Składanie projektów – od 10 marca do 31 marca;

• Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 10 marca do 31 maja;

• Głosowanie:

- osiedlowe – od 1 czerwca do 18 września;

- ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października;

Powrót