Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Już dzisiaj zgłoś projekt do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022!

Poniedziałek, 1 marca 2021

Do 21 marca 2021 roku możesz zgłosić swój projekt do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022!

Zgłoszenie projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste!

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych/sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa.

Można złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu. Każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

W ramach Budżetu projekty muszą być składane na dostępnym formularzu zgłoszeniowym w jednej z poniższych form:
- papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie,
- papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,
- elektronicznej poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl

Można złożyć projekt osiedlowy - wartość maksymalnie do 120 000 zł.
Projekt ogólnomiejski o wartości od 40 000 zł do 650 000 zł.

Zmień Koszalin już dzisiaj!  

Załączniki:

Powrót