Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Już za kilka dni głosowanie na Koszaliński Budżet Obywatelski!

Wtorek, 25 września 2018

Głosowanie na Koszaliński Budżet Obywatelski rozpocznie się 1 października i potrwa do 14 października. Wyniki Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego podane zostaną do 30 października 2018 roku. Zagłosować będzie można na maksymalnie 3 projekty z kategorii projektów ogólnomiejskich oraz będzie można wybrać po 1 projekcie z obu osiedli, których projekty zostały przekazane pod głosowanie ogólnomiejskie. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Koszalina, który w 2018 roku ukończył lub ukończy 16. rok życia, czyli wszystkie osoby urodzone przed 2003 rokiem. Żeby zagłosować należy podać imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL, w głosowaniu elektronicznym dodatkowo należy podać numer telefonu, na który przesłane zostanie hasło autoryzacji głosowania. Ważne: na jeden numer telefonu będzie można wysłać tylko jedno hasło do potwierdzenia udziału w głosowaniu. Aby karta do głosowania była ważna musi zostać wybrany jeden projekt albo ogólnomiejski albo osiedlowy, musi zostać podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz muszą zostać podane dane osobowe. Przypominamy, że zagłosować można tylko jeden raz, albo tradycyjnie w punktach konsultacyjnych, albo elektronicznie przez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl. Wszystkie podwójne głosy podczas weryfikacji zostaną unieważnione. Tradycyjna karta do głosowania jest dwustronna.

Tegoroczna karta do głosowania zawiera także rozbudowaną informację na temat ochrony danych osobowych wynikającą z wejścia w życie przepisów Parlamentu Europejskiego – RODO. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w głosowaniu.

Tradycyjnie zagłosować można w 17 punktach konsultacyjnych na terenie Koszalina:
1.    Bistro Qura, ul. ul. Francuska 107;
2.    Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105;
3.    Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20.
4.    Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia nr 1,  ul. Wenedów 24;
5.    Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Ferdynanda Ruszczyca 14;
6.    Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii 1;
7.    Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e;
8.    Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17;
9.    Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2;
10.    Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa2;
11.    Sano, ul. Fałata 13;
12.    Sano, ul. Franciszkańska 104;
13.    Sano, ul. Gierczak 3;
14.    Sano, ul. Karłowicza 28;
15.    Sano, ul. Władysława IV 25;
16.    Sano, ul. Zubrzyckiego 2;
17.    Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Projekty osiedlowe

W tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego zostały złożone 73 projekty osiedlowe. Po weryfikacji merytorycznej aż w 11 osiedlach musiały zostać zorganizowane spotkania wyborcze. W większości osiedli udało się jednomyślnie wybrać najważniejsze projekty do realizacji w 2019 roku. Niestety w dwóch osiedlach – Bukowe i Lechitów nie udało się wypracować wspólnej decyzji, dlatego zgodnie z Regulaminem Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 przekazane zostaną pod głosowanie ogólnomiejskie.
 
Podczas spotkań osiedlowych do realizacji wybrane zostały poniższe projekty:

Osiedle Tysiąclecia (spotkanie 20 czerwca 2018 roku)
1.    Dzień Seniora, Dzień Dziecka i Dzień Matki – 5.000 zł (bez Dnia Seniora)
2.    Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna – 26.000 zł
3.    Wyjazd do Parku Rozrywki "Dziki Zachód" w Kołobrzegu – 4.650 zł
4.    Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2, 4, 6, 8 – 25.000 zł
5.    Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51 – 34.350 zł – bez siłowni zewnętrznej
6.    Festyn na Sportowej Dolinie – 20.000 zł

Osiedle Melchiora Wańkowicza (spotkanie 25 czerwca 2018 roku)
1.    „Zabawa bez barier – integracja” – 115.000 zł

Osiedle Nowobramskie (spotkanie 27 czerwca 2018 roku)
1.    Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej – 101.000 zł (zmniejszenie zakresu projektu)
2.    Spotkanie na Dworcowej – 14.000 zł.

Osiedle Kotarbińskiego (spotkanie 4 września 2018 roku)
1.      Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25 – 110 tys. zł

Osiedle Śródmieście (spotkanie 11 września 2018 roku)
1.    KOSZ, koszt 15 000 zł;
2.    Imprezy integracyjne dla mieszkańców Śródmieścia – Koszalina, koszt 10 000 zł;
3.    Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie, koszt 90 000 zł (+10 000 zł z budżetu Rady Osiedla Śródmieście na 2019 rok).

Osiedle Jamno – Łabusz (spotkanie 13 września 2018 roku)
1.    Budowa chodnika (Koronkowa / Pogodna), koszt 65 000 zł;
2.    Witacze, koszt 15 000 zł;
3.    Monitoring Orlika, koszt  35 000 zł.

Osiedle Lubiatowo (spotkanie 17 września 2018 roku)
1.    Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Pigwowej, koszt: 52 000 zł
2.    Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INO na terenie Dzierżęcina, koszt 3 000 zł
3.    „Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowa i ul. Truskawkowa cz. II” oraz: „Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja & Serwacego”, koszt: 60 000 zł

Osiedle Morskie (spotkanie 18 września 2018 roku)
1.    Projekt: Chodnik ul. Morska 78-80, koszt: 63 578,62 zł  
2.    Projekt: ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych, koszt: 51 421,38 zł.

Osiedle Rokosowo (spotkanie 19 września 2018 roku)
1.    Projekt: Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ulicy Dębowej, koszt: 86 500 zł
2.    Projekt: Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla, koszt: 18 500 zł;
3.    Projekt: AED - automatyczny defibrylator do ratowania życia zarówno dorosłych, jak i dzieci: koszt: 10 000 zł.

W przypadku 5 osiedli bezpośrednio do realizacji zostaną przekazane projekty, które zostały pozytywnie ocenione podczas weryfikacji merytorycznej, są to Osiedla w których złożony został jeden projekt lub tylko jeden projekt został oceniony pozytywnie.

Osiedle Jedliny
1.    Boisko osiedlowe Jedliny

Osiedle  Na Skarpie
1.    Ogólnodostępny Plac Zabaw przy ul. Limanowskiego w Koszalinie

Osiedle Raduszka
1.    Montaż 8 lamp solarnych

Osiedle J. J. Śniadeckich
1.    Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8

Osiedle Unii Europejskiej
1.    Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zbaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską

W przypadku Osiedla Wspólny Dom złożone projekty zostały ocenione negatywnie, dlatego w 2019 roku nie zostaną zrealizowane projekty w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Niewykorzystane środki z osiedlowego budżetu obywatelskiego posłużą jako rezerwa finansowa, ze względu na niestabilne ceny usług.

Tak jak w ubiegłym roku, także i w tym zorganizowane zostaną prezentacje projektów ogólnomiejskich. Pecha Kucha zorganizowana zostanie 3 października o godz. 17.00 w  CityBox Koszalin. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Koszalińskim Budżetem Obywatelskim.
Powrót