Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

KONKURS PLASTYCZNY!

Poniedziałek, 19 września 2022

Zapraszamy wszystkich  uczniów koszalińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym z okazji 10. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Temat pracy plastycznej to „Bądź bohaterem – zmieniaj miasto z Koszalińskim Budżetem Obywatelskim”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
  • I kategoria – dzieci z klas I – III; 
  • II kategoria – dzieci z klas IV- VIII; 
  • III kategoria – młodzież ucząca się w koszalińskich szkołach ponadpodstawowych. 

Czekamy na prace konkursowe wykonane w dowolnej technice plastycznej np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, plakat, wycinanka. Format prac powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Praca musi być płaska. Praca konkursowa może przedstawiać dotychczas zrealizowane inwestycje/projekty z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (mapa zrealizowanych projektów znajduje się pod linkiem https://koszalin.budzet-obywatelski.org/mapa-realizacji) lub może przedstawiać projekty/inwestycje/pomysły, które mogą zostać zrealizowane w Koszalinie w przyszłości w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Prace należy złożyć do 17 października 2022 r. 
  • osobiście w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek Staromiejski 6-7; 
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data stempla pocztowego.
Złożona praca plastyczna musi być zgodna z tytułem konkursu, prace niezwiązane z tematyką konkursu zostaną odrzucone. Ważne: jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę!

Każda praca musi zostać podpisana na odwrocie: imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły. Dodatkowo do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia do konkursu (Karta stanowi załącznik do Regulaminu konkursu dostępnego poniżej w sekcji załączników). Wypełniona Karta wraz z oświadczeniami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.  

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!
Nagroda za I miejsce – smartwatch; 
Nagroda za II miejsce – głośnik bezprzewodowy; 
Nagroda za III miejsce – słuchawki bezprzewodowe
W każdej kategorii wybranych zostanie 3 laureatów, czyli nagrodzonych zostanie aż 9 osób.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Marta Orzechowska kierownik Referatu Konsultacji Społecznych w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Aleksandra Zdzińska inspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji, tel. 94 348 88 87 lub 94 348 88 99, e-mail: koszalinskibudzetobywatelski@um.koszalin.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 października 2022 roku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej oraz o miejscu i czasie odbioru nagrody.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej w sekcji załączników.
 

Załączniki:

Powrót