Koszaliński Budżet Obywatelski w liczbach (10 x NAJ)

Piątek, 29 maja 2020

10 NAJ Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego: 

1. największa liczba złożonych w danym roku projektów: 108 (edycja 2019);
2. największa liczba oddanych głosów w jednej edycji: 18.569 (edycja 2015);
3. najwyższa kwota projektu skierowanego do realizacji (wg wartości na liście do głosowania): 650.000 zł (były dwa projekty takiej wartości: ścieżki rowerowe Single Track w edycji 2018 oraz Bulwary Młyńskie w edycji 2019);
4. najniższa kwota projektu skierowanego do realizacji (wg wartości na liście do głosowania): 2.000 zł (turniej piłki nożnej na osiedlu Bukowe w edycji 2018);
5. największy procentowy udział kobiet w głosowaniu: 59%, w edycji 2019 (biorąc pod uwagę edycje 2018-2020);
6. największy procentowy udział osób w wieku powyżej 60 lat: 22%, podczas głosowania w roku 2018;
7. najmniejsza liczba głosów, która wystarczyła do zakwalifikowania projektu do realizacji (tylko głosowania ogólnomiejskie): 1.171, w edycji 2019;
8. najmniejsza różnica w liczbie głosów między ostatnim projektem z listy zakwalifikowanych do realizacji a kolejnym projektem na liście: 2 (podczas głosowania na projekty ogólnomiejskie w edycji 2019);
9. osiedle, z którego pochodzi najwięcej złożonych projektów: Jamno-Łabusz – 33 pomysły w ciągu czterech edycji;
10. największa liczba projektów skierowanych do realizacji w jednej edycji: 34 (edycja 2019).
Powrót