Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Koszaliński Budżet Obywatelski w liczbach (cz. 3)

Wtorek, 12 maja 2020

Jednak patrząc na wszystkie złożone projekty (jest ich 213 od 2017 roku), tylko 16% z nich planowane było w maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Natomiast ponad jedna trzecia pomysłów (36%) należała do kategorii projektów „małych” (subiektywnie przyjęliśmy graniczną kwotę na poziomie ok. 40% limitu, czyli poniżej 50.000 zł w ostatnich trzech latach, oraz poniżej 20.000 zł w 2017 roku).

To pokazuje jak bardzo elastycznym narzędziem jest Budżet Obywatelski, który może być wykorzystywany zarówno w większych jak i zupełnie drobnych potrzebach mieszkańców.
 
Jeśli chodzi o najniższą wartość pojedynczego projektu osiedlowego na przestrzeni całych 4 lat, była to kwota 2.000 zł!
Natomiast patrząc na tematykę zgłaszanych na osiedlach pomysłów dominują tematy związane z bezpośrednim otoczeniem domów i mieszkań – remonty i budowa chodników i placów zabaw, oświetlenie ulic.

Coraz częściej pojawiają się projekty związane z tworzeniem nowych miejsc parkingowych. Maleje natomiast wyraźnie udział przedsięwzięć nakierowanych na integrację mieszkańców i organizację wydarzeń z ich udziałem – w pierwszym roku funkcjonowania projektów osiedlowych stanowiły one 19% zgłaszanych inicjatyw, a w obecnej edycji KBO już tylko 4%.

Powrót