Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Pierwsze spotkania osiedlowe!

Środa, 1 września 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach osiedlowych mieszkańców Osiedla Bukowe oraz Nowobramskie. Mieszkańcy Osiedla Bukowe spotykają się w czwartek, 2 września o godzinie 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Staszica 6. Natomiast mieszkańcy Osiedla Nowobramskie spotykają się  w piątek, 3 września  o godzinie 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Rzemieślnicza 9.

Zasady głosowania podczas spotkań w osiedlach:
Podczas spotkań prezentowane będą  wszystkie projekty z danego osiedla,  a mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu w toku moderowanej dyskusji zadecydują,  które z projektów najbardziej przyczyniają się do dobra wspólnego osiedla i powinny być realizowane.
Po zakończeniu dyskusji odbędzie się głosowanie, w którym uczestnicy w sposób jawny  (przez podniesienie ręki) zagłosują za lub przeciwko każdemu z omawianych projektów.
Aby w wyniku głosowania decyzja mieszkańców dotycząca wyboru projektu/projektów zwycięskich była wiążąca, wynik głosowania musi być jednomyślny.
Jeśli w wyniku głosowania mieszkańcy nie dojdą do porozumienia i nie wybiorą jednomyślnie projektów, wówczas projekty zostaną  skierowane pod głosowanie ogólnomiejskie.  
Powrót