Pierwsze spotkanie z mieszkańcami już wkrótce!!!

Piątek, 6 marca 2020

Pierwsze jest dedykowane organizacjom pozarządowym.

Koszalińskie fundacje i stowarzyszenia są jedynymi podmiotami, które obok mieszkańców, mogą być autorami projektów. Warto by korzystały z  tego przywileju!

W programie spotkania:
- informacje o KBO 2021 i udziale organizacji w tym procesie
- wiedza jak tworzyć profesjonalne wnioski o dofinansowanie
- informacje o innych aktualnych konkursach grantowych

Zapraszamy!
Data: 9 marca, godz. 16
Miejsce: Dom Miłosierdzia, sala szkoleniowa, IV piętro

Powrót