Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Podziękowania za cenne uwagi!

Środa, 27 lutego 2019

Szanowni mieszkańcy Koszalina!
Dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wszystkie uwagi jakie Państwo złożyli są dla nas szczególnie cenne, gdyż potwierdzają, że są Państwo zainteresowani wspólnym tworzeniem nowych zasad Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przypominamy, że według nowych przepisów w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, a jego wysokość nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy z poprzedniego roku. Ponadto, środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.

 

Poniżej przedstawiamy uwagi mieszkańców wniesione do regulaminu nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.


Załączniki:

Powrót