Porozmawiaj o Budżecie Obywatelskim 2022!

Piątek, 5 marca 2021

Wsparcie dla mieszkańców w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2022

Jak w każdej edycji KBO autorzy projektów oraz osoby zainteresowane mogą korzystać w całym okresie przyjmowania wniosków (1 – 21 marca br.) ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej. Zapraszamy do kontaktu:
w Urzędzie Miejskim: Marta Orzechowska  (marta.orzechowska@um.koszalin.pl, tel.: 94 348 88 87),
w Pracowni Pozarządowej: Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: 94 340 35 23).
Można będzie uzyskać informacje i pomoc w zakresie zasad Budżetu Obywatelskiego, działań możliwych do finansowania, przygotowania wniosku, wyceny kosztów itp.

Oprócz powyższego wsparcia zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców:
8 marca, godz. 8.30 – spotkanie dla studentów Politechniki Koszalińskiej
Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2020, analiza potrzeb osób młodych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

9 marca, godz. 16.00 – spotkanie dla seniorów*
Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2022, analiza potrzeb osób starszych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

11 marca, godz. 12.00 – spotkanie LIVE na profilu „Koszalin Centrum Pomorza” na Facebook: audycja na żywo z możliwością zadawania pytań w związku z Budżetem oraz składanymi wnioskami. Dodatkowo będziemy analizować dotychczasowe edycje, prezentować ciekawostki na temat KBO itp.

11 marca, godz. 18.00 – spotkanie dla koszalińskich społeczników (z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych)*  
Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2022, analiza potrzeb osób starszych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

12 marca, godz. 10.00 – spotkanie dla seniorów*
Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2022, analiza potrzeb osób starszych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

15 marca, godz. 14.00 – 17.00 – punkt informacyjny i konsultacyjny na Rynku Staromiejskim. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat zasad KBO, potrzeb Koszalina, pomysłów na projekty itp.

16 marca, godz. 17.00 – spotkanie dla młodzieży (szkoły podstawowe i średnie)*
Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2022, analiza potrzeb młodzieży, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

UWAGA: 
* - Spotkania organizowane w dniach 9, 11, 12 i 16 marca odbędą się w formule hybrydowej/ on-line. 
Osoby zainteresowane udziałem w tych spotkaniach prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@pracowniapozarządowa.pl. Otrzymają one link umożliwiający udział w spotkaniu za pośrednictwem Internetu. 

Powrót