Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Przed nami głosowanie na projekty!

Wtorek, 11 sierpnia 2020

W tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli łącznie 78 projektów z czego 34 projekty to projekty ogólnomiejskie, a 44 to projekty osiedlowe. Ocenę merytoryczną przeszło 21 projektów ogólnomiejskich oraz 38 projektów osiedlowych. Pełna lista projektów dostępna jest w zakładce "Przeglądaj projekty". W 8 osiedlach projekty ocenione pozytywnie nie przekraczają maksymalnej kwoty przeznaczonej na osiedle, dlatego w Osiedlach: Jedliny, Lubiatowo, Kotarbińskiego, Unii Europejskiej, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Śniadeckich nie będzie przeprowadzone głosowanie, a projekty zostały wybrane do realizacji. 

W tym roku nie odbędą się spotkania wyborcze z mieszkańcami osiedli ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce. Zamiast spotkań, mieszkańcy osiedli będą mogli wybrać projekty do realizacji podczas głosowania internetowego, które odbędzie się w dniach 21 września - 12 października. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek. Osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie oraz maksymalnie na 1 projekt osiedlowy z osiedla, które zamieszkuje. 

Powrót