Rusza koleja edycja Koszalińsakiego Budżetu Obywatelskiego

Piątek, 17 maja 2019

                                                              Od 24 maja br. rozpoczynamy nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.                                                

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2020 wyniesie 2 990 000 zł.     
Na część ogólnomiejską przypada 1 000 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli - 114 000 zł.
Pozostałe 52 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Proces będzie przeprowadzany we współpracy z partnerami.       
Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną będzie sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Wartość projektów
Wartość  projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 114 000 zł Budżet projektu ogólnomiejskiego będzie musiał zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.     

 

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 udzielają:

          Urząd Miejski w Koszalinie:

Marta Orzechowska  (94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)

          Pracownia Pozarządowa:

Łukasz Cieśliński (609144511 lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl),

Monika Widocka (889 079 015, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl)

 
Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Działania promocyjno – informacyjne – od 1 maja do 31 października;

Składanie projektów – od 24 maja do 14 czerwca;

• Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 24 maja do 15 sierpnia;

• Głosowanie:

- osiedlowe – od 2 września do 20 września

- ogólnomiejskie – od 24 września do 14 października

Ogłoszenie wyników głosowania – od 16 października do 20 października 

• Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 1 listopada do 30 listopada.

 

                                                                               To WY zdecydujecie, jak wykorzystać te środki !!!


Wkrótce na stronie zamieszczony zostanie formularz zgłaszania projektu wraz z listą poparcia. Jak w ubiegłym roku projekty będzie można zgłaszać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowe.

Powrót