Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Rusza koleja edycja Koszalińsakiego Budżetu Obywatelskiego

Piątek, 17 maja 2019

                                                              Od 24 maja br. rozpoczynamy nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.                                                

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2020 wyniesie 2 990 000 zł.     
Na część ogólnomiejską przypada 1 000 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli - 114 000 zł.
Pozostałe 52 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Proces będzie przeprowadzany we współpracy z partnerami.       
Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną będzie sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Wartość projektów
Wartość  projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 114 000 zł Budżet projektu ogólnomiejskiego będzie musiał zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.     

 

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 udzielają:

          Urząd Miejski w Koszalinie:

Marta Orzechowska  (94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)

          Pracownia Pozarządowa:

Łukasz Cieśliński (609144511 lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl),

Monika Widocka (889 079 015, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl)

 
Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Działania promocyjno – informacyjne – od 1 maja do 31 października;

Składanie projektów – od 24 maja do 14 czerwca;

• Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 24 maja do 15 sierpnia;

• Głosowanie:

- osiedlowe – od 2 września do 20 września

- ogólnomiejskie – od 24 września do 14 października

Ogłoszenie wyników głosowania – od 16 października do 20 października 

• Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 1 listopada do 30 listopada.

 

                                                                               To WY zdecydujecie, jak wykorzystać te środki !!!


Wkrótce na stronie zamieszczony zostanie formularz zgłaszania projektu wraz z listą poparcia. Jak w ubiegłym roku projekty będzie można zgłaszać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowe.

Powrót