Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

VI edycja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Piątek, 9 marca 2018

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2019 wyniesie 3 000 000 zł.     

Na część ogólnomiejską przypada 1 000 000 zł, dla każdego z siedemnastu Osiedli - 115 000 zł. Pozostałe 45 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Proces będzie przeprowadzany we współpracy z partnerami.       
Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną będzie pełnił Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie poprawne formalnie projekty będą oddane pod ocenę mieszkańcom. Nie będzie działała Rada Budżetu Obywatelskiego.

Zostanie utrzymany podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.      
Wartość  projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 115 000 zł. Budżet projektu ogólnomiejskiego będzie musiał zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.     

Na każdym Osiedlu odbędą się dwa spotkania:

•     pierwsze spotkanie osiedlowe (w okresie: marzec – kwiecień) – dyskusja nad potrzebami Osiedla, generowanie pomysłów na projekty osiedlowe, wytyczanie wspólnych celów, wstępne zaplanowanie tematów projektów i zespołów/osób nad nimi pracujących

•      drugie spotkanie osiedlowe (czerwiec) – możliwość wyboru przez uczestników spotkania zwycięskich projektów spośród wszystkich zgłoszonych na danym Osiedlu. Decyzja musi być podjęta jednomyślnie. W przypadku braku porozumienia, projekty zostaną skierowane do głosowania ogólnomiejskiego.

Będzie świadczone szerokie wsparcie merytoryczne na etapie pisania wniosków oraz informowanie o przebiegu procesu BO.

Opracowanie zasad tegorocznej edycji zostało poprzedzone ewaluacją oraz konsultacjami
z mieszkańcami i autorami projektów.   
W ramach konsultacji zebrano opinie o poprzedniej edycji oraz na temat proponowanych w tym roku zmian. W wyniku konsultacji okazało się, że mieszkańcy pozytywnie oceniają ubiegłoroczną edycję oraz wprowadzenie kwoty Budżetu przeznaczonej na Osiedla i organizowanie spotkań osiedlowych. Idea ta jest więc kontynuowana. Części proponowanych nowych rozwiązań mieszkańcy nie poparli (np. premiowanie elektronicznego składania projektów czy większej wagi głosów internetowych). Zrezygnowano więc z ich wprowadzenia. Całość raportu z konsultacji jest dostępna na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 udzielają:

Urząd Miejski w Koszalinie:
Aleksandra Zdzińska (94 348 88 88, aleksandra.zdzinska@um.koszalin.pl)

Pracownia Pozarządowa:

Monika Widocka (889 079 015, mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl)
Powrót