Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki ewaluacji KBO 2018

Piątek, 9 marca 2018

Opracowanie zasad tegorocznego Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego poprzedził proces analizy ubiegłorocznej edycji oraz konsultacje proponowanych w tym roku zmian. W ramach tego procesu współpracowano z Pracownią Pozarządową i przeprowadzono trzy główne działania:
  • zorganizowano konsultacyjne spotkanie Zespołu ds. BO (10 stycznia 2018),
  • przeprowadzono ankietę z mieszkańcami (2-11 lutego 2018),
  • przeprowadzono wywiad grupowy z autorami projektów (7 lutego 2018).


W wyniku konsultacji okazało się, że mieszkańcy:
  • pozytywnie oceniają wprowadzenie kwoty Budżetu przeznaczonej na osiedla (65,63% ocenia pozytywnie, 14,06% neutralnie, 20,32% negatywnie)
  • pozytywnie oceniają wprowadzenie dyskusji mieszkańców na temat problemów i priorytetów lokalnych na etapie generowania pomysłów na projekty składane do Budżetu Obywatelskiego (71,43% ocenia pozytywnie, 19,05% neutralnie, 9,52% negatywnie).

Idea ta będzie więc kontynuowana w tegorocznej edycji Budżetu.

Części proponowanych nowych rozwiązań mieszkańcy nie poparli:

  • premiowania elektronicznego składania projektów (76,56% oceniło ten pomysł negatywnie)
  • premiowania głosowania w formie elektronicznej (78,14% oceniło ten pomysł negatywnie).

Zrezygnowano więc z ich wprowadzenia.

W ramach konsultacji spytano także o opinię mieszkańców i autorów projektów w takich kwestiach jak: sposób komunikacji i promocji podczas procesu wdrażania BO, zawartość formularza wniosku projektowego, wsparcie dla autorów projektów na etapie pisania, sposób prezentacji projektów dla mieszkańców, strona www dot. BO, liczba punktów do głosowania i in.

Zebrane opinie i spostrzeżenia zostały uwzględnione na etapie tworzenia regulaminu oraz będą brane pod uwagę podczas realizacji procesu.

Załączniki:

Powrót