Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zaczynamy!

Czwartek, 21 marca 2024

Już po raz 12. rozpoczynamy nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 22 marca do 30 kwietnia 2024 roku będzie można złożyć projekt w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski jest w tym roku rekordowa - 4 440 000 zł!

W ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Koszalina mogą przygotować projekty: 
ogólnomiejskie 
  •  inwestycyjne o wartości od 50 000 zł do 1 200 000 zł; 
  •  o charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społeczny Budżet Obywatelski o wartości do 150 000 zł; 
  • o charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 300 000 zł. 

oraz projekty osiedlowe o wartości do 150 000 zł (na każdym z 18 osiedli).

Szczegółowe informacje na temat składanych projektów znajdują się w zakładce Wszystko o budżecie.

Zgłoszenie projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste!

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych, sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Można złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu, jednak każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

Projekty można złożyć w jednej z poniższych form:
  • papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie (Biuro Obsługi Klienta),
  • papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7,75-007 Koszalin,

Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia!
Liczba wymaganych podpisów osób popierających projekt dla poszczególnych kategorii:
  • dla projektów ogólnomiejskich:
a) o charakterze inwestycyjnym – 30 mieszkańców Koszalina,
b) w kategorii Społeczny Budżet Obywatelski – 30 mieszkańców Koszalina,
c) w kategorii Zielony Budżet Obywatelski – 30 mieszkańców Koszalina,
  • dla projektów osiedlowych:
a) dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Kretomino, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla, ale nie będąca autorem projektu
b) dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla, ale nie będących autorami projektu.

Pomoc merytoryczna
Jak w każdej edycji KBO autorzy projektów mogą korzystać w całym okresie przyjmowania wniosków (22 marca – 30 kwietnia br.)  z informacji zamieszczonych na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl oraz ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej. Zapraszamy do kontaktu:
  • w Urzędzie Miejskim: Marta Orzechowska  (marta.orzechowska@um.koszalin.pl, tel.: 94 348 88 87),
  • w Pracowni Pozarządowej: Łukasz Cieśliński (lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl, tel.: 94 340 35 23).
Można będzie uzyskać informacje i pomoc w zakresie generowania pomysłów, wypełniania formularza zgłoszenia projektu, działań możliwych do finansowania, wyceny kosztów, zasad Budżetu Obywatelskiego, itp.
Kontakt do pracowników merytorycznych znajduje się w zakładce Pomoc urzędników.
Powrót