Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zapoznaj się z nowymi propozycjami dotyczącymi Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Czwartek, 14 lutego 2019


Szanowni Mieszkańcy Koszalina!

W ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad projektem uchwały dotyczącej Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Koszaliński Budżet Obywatelski jest realizowany w Koszalinie już od 2014 roku . Z edycji na edycję KBO przechodził zmiany. Dotychczas był przygotowywany na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta, jednakże nowe przepisy wprowadzone zmianą ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art.5 a (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 994), narzuciły obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w gminach będących miastami na prawach powiatu. Ustawa określa m.in., że wysokość budżetu obywatelskiego nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, a sam budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. O wydatkach w jego ramach mieszkańcy będą decydować poprzez bezpośrednie głosowanie.

Mając to wszystko na uwadze, przedstawiamy Państwu  projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat zmian i regulacji jakie wprowadzone zostały  w projekcie uchwały, ponieważ chcemy by  sposób przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Państwa opinie i uwagi  prosimy przesyłać na adres: e-mail: koszalinskibudzetobywatelski@um.koszalin.pl do 19 lutego br.   

Dziękujemy za każdą opinię.


Załączniki:

Powrót