Koszaliński Budżet Obywatelski Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zapraszamy na spotkania osiedlowe

Wtorek, 24 października 2017

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, obok projektów ogólnomiejskich, wyodrębniono także pulę na projekty osiedlowe. Mieszkańcy każdego z koszalińskich osiedli mogą zdecydować o wydatkowaniu 50.000zł na potrzeby ich osiedla. Znamy już wyniki oceny formalnej złożonych projektów osiedlowych. 

Na 10 osiedlach zaopiniowano jeden albo kilka projektów pozytywnie (Jamno-Łabusz, Jedliny, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Raduszka, Rokosowo, Tysiąclecia, Unii Europejskiej i Wspólny Dom). Jednak ich koszty nie przekraczały kwoty 50 tys. zł, dlatego te projekty zostaną przekazane bezpośrednio do realizacji w roku 2018. Na 1 osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt osiedlowy (Jana i Jędrzeja Śniadeckich), z uwagi na to, że jedyny złożony projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej. Z kolei na dwóch osiedlach (Melchiora Wańkowicza i Tadeusza Kotarbińskiego), złożone projekty zostały ocenione pozytywnie, ale zwiększona w toku oceny ich kwota przekraczała pułap 50.000 zł. i zostały one włączone w pulę projektów ogólnomiejskich. To oznacza, że pula środków przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich zwiększyła się do 800 tysięcy złotych. 

Na czterech osiedlach, złożono i pozytywnie oceniono projekty na kwotę przekraczającą 50.000 zł. Na tych osiedlach odbędą się spotkania, na których mieszkańcy będą mogli wybrać projekty do realizacji. Będzie to możliwe jeśli osiągną oni jednomyślne porozumienie. Jeśli mieszkańcy nie porozumieją się, decyzja dotycząca projektów z danego osiedla zostanie przekazana wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy podejmą ją podczas głosowania ogólnomiejskiego.


Serdecznie zapraszamy na spotkania osiedlowe:


1) Osiedle Bukowe – 24 października 2017 r., godz. 18.00; Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Staszica 6;

2) Osiedle Lechitów – 30 października 2017 r., godz. 17.00; Szkoła Podstawowa nr 9 (stołówka) ul. Powstańców Wlkp. 23;

3) Osiedle Lubiatowo – 6 listopada 2017 r., godz. 17.00; PRO-WAM Sp. z o.o. (stołówka), ul. Zwycięstwa 278;

4) Osiedle Śródmieście – 8 listopada 2017 r., godz. 17.00; Domek Kata, ul. Grodzka 3.

Powrót